Duurzaam, goed voor het imago

Hoe vijzel je in Europa je politieke imago op? Door te roepen dat het veel beter moet met het milieu. De Franse president Macron staat er slecht voor in de peilingen. Zijn hervormingen op de arbeidsmarkt haperen, dus krikt hij zichzelf op door te roepen dat snel ingrijpen noodzakelijk is om de verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

Nederland produceert 12 procent groene energie.

Wie kan daar iets tegen hebben? Pluim voor Macron. In werkelijkheid gebeurt er nauwelijks iets. Wel wordt er veel gepraat en legio milieuvriendelijke plannen zien het daglicht, maar om nou te zeggen dat de CO2 uitstoot daarmee stopt, nee. Sterker, die stijgt alleen maar.

Nederland is een grote vervuiler, maar Duitsland legt meer gewicht in de schaal. Dat land heeft de hoogste CO2 uitstoot van heel Europa. Op de agenda van de Bondsdag staat dat die in 2020 40 procent minder moet zijn, vergeet het.

Duitsland pronkt liever met zijn duurzame energie, die daar voor 30 procent aan stroom levert. Hallo, in Nederland, dat zich graag profileert als ‘koploper duurzame energie’, halen we amper de 12 procent. Maar ook hier help schreeuwen. We doen het goed. Zeker, over vijftien jaar moet iedereen elektrisch rijden en stoten we 49 procent minder Co2 uit. Echt?

Denk na, elektrisch rijden en alle kolencentrales sluiten? Het kan, mits je energie importeert wat een verschuiving van het probleem betekent. Daarom wind- en zonne-energie. Mooi, maar ’t brengt ons niet waar we wezen willen. Of we zeggen ja tegen een behoorlijke economische inkrimping. Maar dat willen we niet, nooit.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

#Rusland ziet Europa het liefst verdeeld

Op dinsdag 27 juni van dit jaar zijn talloze bedrijven getroffen door een nieuw gijzelvirus. Het blokkeert computers. In de haven van Rotterdam komen de grote containerbedrijven APM en Maersk stil te liggen. Ook TNT en medicijnenfabrikant MSD worden getroffen door het geheimzinnige Petya-virus dat eerder de Oekraïne platlegde.

Het virus sluipt naar binnen via programma’s die het mogelijk maken computers op

Petya-vrus, een cyberaanval uit Rusland?

afstand te besturen. Dagenlang liggen de bedrijven stil. In september werden 21 computersystemen in de VS aangevallen. De Russische virusbestrijder Kaspersky is de eerste die spreekt over ‘not Petya’. Het bedrijf gaat bij de overheid in de VS in de ban. Niemand kan met zekerheid zeggen waar Petya vandaan komt, maar de verwijzingen naar Rusland zijn levensgroot.

Het mag geen wonder heten dat Rusland met klem ontkent iets met de verspreiding van het virus te maken te hebben. Na de boycot van Kaspersky en de oproep vanuit het Westen aan bedrijven om digitale branddeuren in computers te zetten, verbiedt de Russische overheid uit veiligheidsoverwegingen het gebruik van alle buitenlandse software. Aan bedrijven die geen gehoor geven aan de oproep geeft de staat geen opdrachten meer.

Gisteren wees de EU Rusland voor het eerst aan als destabiliserende factor. Het land probeert onder meer de opinie te veranderen met nepnieuws. Onze minister Ollongren van Binnenlandse Zaken noemt pogingen van Rusland om de schuld over de ramp met vlucht MH17 weg te wuiven.

Voor het eerst wordt nu openlijk gesproken over Russische cyberaanvallen en pogingen van Rusland om te infiltreren in de westerse maatschappij. Het past bij de politiek van Rusland om Europa te neutraliseren en wanorde te scheppen, want Rusland ziet Europa het liefst verdeeld.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Steeds meer #zelfmoorden in een gelukkig land

In 2016 sloegen in Nederland ruim 1.800 mensen de hand aan zichzelf. Dat is behoorlijk veel in vergelijking met andere landen, terwijl juist 90 procent van de mensen in Nederland zegt gelukkig te zijn. Ronduit bizar, temeer omdat bij ons meer mensen zelfmoord plegen dan omkomen in het verkeer – 629 in 2016.

Ander bizar punt: over zelfmoord hoor je doorgaans niets. Het zijn ‘losers’. Alleen het kille

Zelfmoord in een gelukkig land

Zelfmoord komt in Nederland steeds meer voor.

cijfer telt. Maar achter dat dor getal schuilen hartverscheurende verhalen, vaak alleen gehoord en begrepen door de naaste omgeving. Ondervindt de maatschappij nadelen van een zelfmoord, dan rekent ze er gauw mee af: ‘Weer zo’n klojo voor de trein gesprongen, kost me een uur extra.’

De overmatige stress van onze maatschappij, de naweeën van de kredietcrisis dragen allemaal bij aan psychische spanningen die uiteindelijk tot zelfmoord kunnen leiden. Maar dat is niet het enige. Ook geluk kan mensen in een rare spagaat dwingen en aanzetten tot zelfmoord. Want oud zijn past niet meer bij geluk, vooral jong moet je zijn, alles tot op hoge leeftijd kunnen, kun je iets niet meer, voel je dat je dagen op zijn, heb je pijn, maak er einde aan. Menigeen gaat zelfs zo ver het laatste redmiddel ver op tijd in huis te halen, zodat de killershot verzekerd is. ’Mein Tod soll meine sache sein’, schreef de Oostenrijkse journalist en schrijver Jean Améry, die in zelfmoord het toppunt van vrijheid zag.

Het is opvallend dat in landen met weinig geluk minder zelfmoorden plaatsvinden dan bij ons. In Servië, bepaald niet een van de meest gelukkige landen, maar wel anderhalf maal zo groot als Nederland, pleegden in 2016 860 mensen zelfmoord, 120 minder dan in 2015.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

#Regeerakkoord: niks ‘goed op de centjes passen’

Het door de oppositie geaccepteerde regeerakkoord is bepaald niet ‘sober en goed op de centjes passen’, zoals Rutte het noemt.

Het regeerakkoord is een ijzersterk concept voor de kapitaalkrachtigen onder ons. Het akkoord geeft de markt alle ruimte. Voor aantreding van de 24  bewindslieden van

Rutte 3 sneuvelde de wet voor inperking van kaartverkoop

Nationaal gevoel, vlag in Kamer

In de Tweede Kamer staat sinds de regeringsverklaring een vlag, maar die zal het vertrouwen in de toekomst niet met fier gewapper ondersteunen.

voor concerten, een teken dat het kabinet voorrang blijft geven aan de vrije markt.

Dit kabinet is sober, maar niet echt. Daarom drie vicepremiers en zitten er op meerdere ministeries twee ministers – Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid alsmede op Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gekoppeld. Economie en klimaat, is dat nou wel zo’n goed span? Bovendien waarom heet Klimaat hier niet gewoon Milieu? Het meest groene kabinet ooit, zoals Rutte het trots noemt, maar het heeft iets met klimaat niet met milieu. Kunnen we lekker doorgaan met de kolenexport en houden we mensen aan het lijntje door doldriest te beweren dat we alle kolencentrales sluiten. Dat doen we natuurlijk niet, want er is helemaal geen mimister van Milieu maar van Klimaat en die zal er echt niet voor gaan zorgen dat het hier harder gaat waaien, zodat de treinen nou eens echt kunnen gaan rijden op windenergie.

Met dit kabinet gaan we er allemaal op vooruit. Behalve de rijke ouderen, die zien hun koopkracht dalen. En heb jij je huis afbetaald? Dan mag je gaan dokken voor het eigen woningforfait. Is het nog niet afbetaald? Dan krijg je straks minder hypotheekrenteaftrek.

Het lage Btw-tarief gaat omhoog naar 9 procent. Multinationals daarentegen hoeven geen dividendbelasting meer te betalen, samen met de verlaging van de winstbelasting is dat goed voor kapitaalkrachtige bedrijven en daarmee de banengroei, aldus Rutte.

Banen, veiligheid, eerlijkheid, daar gaat het om, niet om de macht, zegt CDA-leider Buma. Ja maar de macht is nou precies waar het wel om gaat. Geen enkele politicus zegt dat regeren het doel is. In woorden draait het altijd om het grote geheel. Daarom gromde de oppositie wel tijdens het debat over de regeringsverklaring, maar beet niet echt.

Alleen de PvdA wist een bezuiniging – door Rutte ‘een afremming’ genoemd – van 100 miljoen euro op de wijkverpleging te schrappen. Voor de rest gebeurde er hoegenaamd niets en schudde men na afloop van het urenlange debat, dat nauwelijks tot iets leidde, vrolijk de handjes.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

‘Iedere 25 à 30 jaar is het hier #oorlog’

China wil groeien, de wereld veroveren. De mensenrechten staan daarbij op een totaal ontoegankelijke plaats. Vooral harde regimes juichen de invloed van China toe. Wij in het Westen voeren handel met het land en wagen het amper kritiek te uiten.

Journalisten met kritiek drukt China aan de kant. Kunstenaars die afwijken van de

Cartoon ontstaan WOI

De Balkan, een kokende ketel, maar zelfs sterke mannen lukt het niet ‘m in bedwang te houden.

Chinese staatslijn kunnen gaan. Advocaten lopen gevaar. En straks iedereen die in China zijn gram spuit op het internet. China, land van mooie woorden en keiharde maatregelen.

Rusland roemt de Chinese lijn, evenals Servië. President Vucic van Servië verklaarde onlangs nooit kritiek op China te zullen geven. De politieke hand van Servië streelt Turkije, streelt Rusland, streelt China en ja ook Noord-Korea. De Amerikaanse president Trump zien ze hier als triomfator. Hij is al uitgenodigd voor een staatsbezoek,

Aan de andere kant wil Servië bij de EU. Enkele jaren geleden werd aangenomen dat Servië zich in uiterlijk 2020 zou aansluiten bij het Europees bondgenootschap. Maar na de door het land gestelde harde eis om niet alleen onafhankelijk EU-lid te zijn maar ook vast te houden aan de teruggave van Kosovo, de voormalige Servische provincie die zich in 2008 onafhankelijk verklaarde – een daad die 114 landen respecteren – , is het lidmaatschap voorlopig verplaatst naar 2025. Dat zint de Serven niet. Professoren zijn daarom bezig met het opstellen van een manifest om Kosovo weer in te lijven.

Naar verwachting kunnen we over enkele maanden de ontknoping verwachten. Servië pakt Kosovo, China Taiwan? Hoe ‘ t eruit gaat zien is moeilijk voorspelbaar. Maar voor de Balkan geldt dat het een kokende pan is, al eeuwen bijeengehouden door meerdere bevolkingsgroepen en autoriteiten, tot het deksel eraf vliegt. Niet voor niets zeggen ze in Servië: ‘Iedere 25 a 30 jaar is het hier oorlog.’

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

#PVV? Xenofobie en angst

PVV-partijideoloog Martin Bosma pleit hartstochtelijk voor het houden van bindende referenda. Voor Bosma staat vast: het volk moet aan de macht. Weg met de elites, ‘zij vertolken minderheidsstandpunten en zijn zo politiek correct als de hel’.

Bosma maakt de fout te denken dat de meerderheid van het volk een homogeniteit is. Vergeet het, want er bestaat geen grotere diversiteit dan hét volk. Wat weet hét volk van politiek? De meeste mensen hebben geen idee hoe ingewikkeld de politiek in elkaar zit. Ze kijken naar het journaal, lezen amper kranten en vergeten dat wat ze zien en lezen veelal de uitkomst is van ellenlange processen. En daar denken ze dan met een referendum verandering in aan te kunnen brengen.

Bosma beschuldigt de elites, zij die door ervaring een brede kijk hebben op de politiek, ervan standpunten in te nemen die indruisen tegen de wil van hét volk. Weer hét volk. Wat doet de PVV eigenlijk voor het volk? De beweging zegt te vertrouwen op – Bosma – ‘de kracht en het oordeelsvermogen van de bevolking’. Ja, ja. De PVV houdt het volk buiten de deur, want ze heeft geen leden. Volgens de PVV is hét volk net zo oerconservatief als de beweging zelf. ‘Het volk wil geen massa-immigratie’, zegt Bosma, ‘geen Brussel en helemaal geen ontwikkelingshulp.’ Dat is de PVV.

Waar belanden we zonder de tegenkracht van de elites? In een wereld vol xenofobie en daarmee gepaard gaande angsten.

IDENTITEIT

De verkiezingswinst van de PVV laat ook de formateurs van het nieuwe kabinet nadenken over populistische standpunten. Stemmen winnen is het doel. De identiteit staat op de agenda. Schoolkinderen moeten naar het Rijksmuseum om zich te laven aan de Nederlandse kenmerken. Evengoed kun je ze naar de Hema sturen of naar een familiefeest, want rookworst en gezelligheid worden ook gezien als de meest kenmerkende eigenschappen van onze cultuur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nederland ‘vol’ met #buitenlanders

De EU wil 50.000 vluchtelingen toelaten. O, jee, dit gaat mis. Binnenkort maakt de Grondwet plaats voor de sharia. Fuck it, dit is sterk overdreven. Ik leg uit waarom.

Wat betekent 50.000 vluchtelingen op een bevolking van zo’n 750 miljoen Europeanen.

Hulp is noodzaak

Vooral hulp aan vluchtelingen is pure noodzaak.

Een druppel in de oceaan, precies. In Nederland wonen ‘gigantisch’ veel immigranten. Bijna 400.000 Turken, vrijwel even zoveel Marokkanen, ruim 150.00 Antillianen en 80.000 mensen uit het voormalige Joegoslavië. Ze wonen vooral in de grote steden.

Zo komen we uit op circa 800.000 moslims in Nederland. Is dat veel op een bevolking van ruim 17 miljoen mensen? Ik dacht het niet. Ruim 12 procent van onze inwoners is van buitenlandse komaf. Ja, het bevolkingsaantal is er mee omhoog gegaan. Meer mensen stuwen de economie op, goed. Maar gaan die moslims ons bekeren? Kom nou toch. Het zal nooit gebeuren dat Nederland verandert in Eurabië. Mensen die dat beweren kijken niet naar de feiten. Ze jagen ons ongefundeerde angsten aan.

Met buitenlanderhaat oogsten politieke partijen als de PVV en Forum voor Democratie veel succes door er steeds weer op te wijzen dat de moslims onze identiteit verstoren. Het is vooral de publieke onnozelheid waar ze gebruik van maken. Denk na: trap nou niet in die kletskoek van Wilders en die zogenaamde democratie van Baudet.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

#Veiligheid verder verhoogd

(Door Peter van Leeuwen)

Aan mooie woorden geen gebrek op Prinsjesdag. Ondanks het terrorisme moeten we vasthouden aan onze manier van leven, zegt de koning. Tegelijk blijkt het tegendeel. Niks vasthouden aan onze gewone manier van leven. Het kabinet maakt bekend de veiligheid tot in het extreme te gaan verbeteren.

Leven we echt in zo’n onveilig land? Loeren er overal aanslagplegers die onze roomblanke

Veiligheid verder verbeteren

Politie en marechaussee gaan strenger beveiligen.

waarden naar de verdommenis helpen? Oma in Beetsterzwaag durft de deur niet meer uit angst voor diefstal of erger, moord. Help!

Kom nou, op de internationale ranglijsten staat Nederland vermeld als een van allerveiligste landen ter wereld. We sluiten gevangenissen omdat ze bijna leegstaan.  We leven hier zo rustig als wat. Maar al die moorden dan? Jaarlijks zijn hier 120 moorden en ieder jaar zakt dat cijfer verder naar beneden. Het aantal is bijzonder laag in vergelijking met een stad als New York waar ruim 300 moorden per jaar plaatsvinden, wat ze daar bijzonder weinig noemen.

Geheel in de populistische traditie harnast het kabinet zich om burgers een gevoel van superveiligheid te geven, maar daarmee tast ze onze privacy aan. Boek je in 2018 een vliegticket dan worden je reserverings- en incheckgegevens meteen opgenomen in een landelijke database. De douane gaat scherper controleren. Je telefoon- en internetverkeer kunnen zomaar worden afgetapt.

Dat alles onder de noemer meer veiligheid, zodat we mogelijke terroristen sneller kunnen oppakken. Tegelijk biedt het de overheid een mooi inkijkje in ons doen en laten. De burgers maken zich niet druk, die zijn er blij mee en zeggen: ‘Het mag, want wij, wij hebben niets te verbergen.’

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

#Forum voor Democratie trap er niet in

Forum voor Democratie – 2 Kamerzetels – stijgt in de peilingen naar 9 zetels. Waarop duidt dat? Het volk is boos, wil verandering en kiest voor een conservatieve partij met populistische standpunten, zoals weg uit de EU, aanpak van zorgverzekeraars, beperking van de immigratie en referenda die bindend zijn. Lukt dat? Nee.

Steeds trappen mensen in dezelfde hoop stront door te denken dat de macht bij de burgers

Forum voor Democratie

Het volk wil verandering. Populisme ligt voor de hand.

ligt, want dat wil het populisme, het volk aan de macht. Het volk voelt zich onbegrepen, want duistere krachten bedreigen de eigen identiteit. Een bekend verhaal, ook boer Koekoek haalde in 1967 met zijn verzet tegen ‘de dwingende staat’ zeven Kamerzetels en was jarenlang ongekend populair. D66 doet in feite hetzelfde, maar heeft nooit één van haar kernpunten gerealiseerd.

Het volk, maar wat is in godsnaam het volk? Er zijn zoveel verschillende standpunten dat het schier onmogelijk is een uniforme stelregel te formuleren. Daarom staat het voor de populisten vast dat we in een land leven waarin helemaal niets deugt. Ook de EU deugt niet. Brussel kost ons klauwen met geld, daar moeten we zo gauw mogelijk vanaf. In feite kost Brussel per Nederlander zo’n 200 euro per jaar. De unie levert veel welvaart en vrede op. Dat valt dus heel erg mee, maar nee Brussel vermorzelt ons, vindt Forum voor Democratie met in haar kielzog de PVV.

Laat je niet gek maken door het FvD. Democratie is daar alleen een woord. In feite moeten ze niets hebben van de rechtsstaat, want evenals Wilders willen ze het liefst veranderingen aanbrengen in de Grondwet. Nou, en wat zou dat, alles verandert. Bedenk dat de Grondwet de minderheid beschermt, een hoog goed in de rechtsstaat.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Angst voor #moslims overdreven

Al die angst voor moslims is sterk overdreven. Wie dit zegt krijgt meteen een klap op zijn kop. Hij kleineert immers het ‘enorme wereldprobleem’ dat, zoals tegenstanders beweren, onze westerse beschaving te gronde richt. Over veertig jaar, zo beweren zij, zie je hier alleen nog maar boerka’s in plaats van bikini’s. Is dat nou niet meer emotie dan doordenken? De feiten spreken namelijk een andere taal.

moslimgevaar overdreven.

Doormiddel van propaganda kunnen we moslims enger maken dan ze zijn.

Toegegeven, in grote plaatsen van Nederland zie je veel moslims. Maar ook veel boerka’s? Ik dacht ‘t niet. Dan hou je je ogen niet goed open. Kan, maar dan nog: ik zie ze niet. Dat er veel moslims in grote steden wonen wil niet zeggen dat ons hele land er mee bezet is. Slechts 5 procent van de ruim 17 miljoen Nederlanders is moslim.

Burgemeesters van moslimkant in Arnhem en Rotterdam, en partijen die de moslimzijde vleien, zijn voor behoeders van onze westerse waarden het signaal voor de verkreukeling van ons land. Wat een waanzin. Intussen hoor je niets over de grote groep – circa 31.000 – Oost-Europeanen die zich in de afgelopen tijd in Nederland heeft gesetteld, vooral Bulgaren, Roemenen en mensen uit Letland en Litouwen. Nou ja, die culturen mogen, al werden ze tien jaar geleden ook aangemerkt als ‘levensgevaarlijk’.

Dat kun je nou wel zeggen, maar moslims walsen over ons heen. Die klote moslims werken niet en ze gebruiken het neuken als wapen. Volgens het CBS krijgen moslims minder kinderen dan gezinnen uit de bible-belt.

Wat ben jij een oetlul, het zijn levensgevaarlijke terroristen. Aanslagen in Nederland zijn gepleegd door Nederlanders, goed die van Mohammed Bouyeri op Theo van Gogh had een Marokkaans accent. En als we in Nederland een aanslag denken te kunnen verijdelen blijkt het in laatste instantie helemaal geen aanslag te zijn, zoals de vermeende aanslag bij het concert van Allah-Las in Rotterdam.

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat er in Nederland geen geradicaliseerde moslims rondlopen. Maar ik vertrouw op de AIVD en de MIVD, twee organisaties die de gegevens over terroristen in spé grondig analyseren en daartoe samenwerken met buitenlandse diensten.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen