Brandweer in verzet

Op het terrein van de Groningse brandweerkazerne aan de Sontweg in Groningen herinnert een – bij buitenstaanders onbekend – monument aan zeven brandweermannen die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog.

Jan Duursma

Gijsbert Noorbergen

Leendert M. van Noppen

Johannes Sterk

Jan de Vries

Jelte Zuiderhoek en

Ares G. Dijkstra

Jan Duursma – 41 jaar oud – was lid van het gewapend verzet. Hij bood hulp aan onderduikers, verspreidde de illegale kranten Noorderlicht en de Waarheid en had een onderduiker in huis. De Duitsers arresteerden hem op 9 januari 1945 waarna hij werd gefusilleerd.

De 38-jarige Gijsbert Noorbergen was lid van de Ordedienst Gewest Groningen, de dienst die na de oorlog moest toezien op handhaving van het gezag. Noorbergen hield zich bezig met de bouw van radio-ontvangstapparatuur. Op 2 maart 1945 werd hij door de Duitsers gearresteerd en naar een concentratiekamp gestuurd waar hij op 24 april 1945 overleed.

Leendert Martinus van Noppen was lid van het gewapend verzet. De 28-jarige Van Noppen zat ondergedoken in de Groningse brandweerkazerne, die in de oorlog gevestigd was aan het Zuiderdiep. Tijdens een verhoor in een politiebureau werd hij op 11 maart 1945 doodgeschoten.

Johannes Sterk was lid van een knokploeg, hij hielp onderduikers en verborg wapens. Na verraad door een NSB’er volgde zijn arrestatie. De 30-jarige Sterk overleed in februari 1945 in een concentratiekamp.

Victoria Hotel, Groningen.

Jan de Vries zat niet in het verzet. Op 17 april 1945 was hij  aanwezig bij het blussen van de brand in het Victoria Hotel aan de  Guldenstraat/Grote Markt. De Vries probeerde er benzine uit een auto te halen. Daarbij werd hij beschoten. Hij overleed ter plekke, 36 jaar oud, en werd begraven op de Zuiderbegraafplaats in Groningen.

 

Jelte Zuiderhoek was leider van een knokploeg. Hij hield zich bezig met sabotage en wapendroppings. Zuiderhoek zamelde geld in voor het illegaal Nationaal Steunfonds, dit fonds was bestemd voor gezinnen van onderduikers. Een NSB’er gaf hem aan. Op 8 maart 1945 overleed hij in een concentratiekamp, hij werd 31 jaar oud.

De NSB verraadde ook Ares Gerrit Dijkstra die deel uitmaakte van het gewapend verzet. Hij hield zich bezig met sabotage, wapendroppings en hulp aan onderduikers. Eind 1944 kwam hij terecht in een concentratiekamp waar hij op 21 februari 1945 overleed, hij werd 25 jaar oud.

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.