Covid-19 pandemie is nog maar net begonnen

We vechten in een oorlog met een zak over ons hoofd. Over covid-19, de onzichtbare vijand, weten we hoegenaamd niets, Hij slaat hard toe wanneer hij maar wil. Het killervirus vernietigt ons bestaan. De maatschappelijke impact is gigantisch. In nauwelijks drie maanden tijd is Nederland totaal verandert.

Straks spreken we van een VC, tijd voor corona en NC, tijd na corona. Het onderling contact is niet helemaal verloren, maar we zijn verder van elkaar verwijderd dan ooit.

De engste toespraak over corona kwam van bondskanselier Angela Merkel, ze wees er op dat we pas aan

Dagelijks rijden er rouwwagens met coronadoden naar het kerkhof.

het begin staan van de pandemie staan. Het begin? We hebben nu al ruim 200.000 doden wereldwijd en ruim drie miljoen besmettingen. In Nederland is het virus sinds half februari actief. In de ziekenhuizen liggen nu meer dan 10.000 patienten. Officieel nadert het dodental de vijfduizend, maar tellen we de verpleeg- en verzorgingshuizen, evenals degenen die thuis aan covid-19 sterven mee, dan pekt het dodental al boven de 7.000. De uitvaarten gaan met de regelmaat van de klok.

Steeds horen we: blijf thuis. Overal zijn lege straten, lege stations, lege winkels, lege restaurants. De economie krimpt onheilspellend. Om te redden wat er te redden valt is er een miljarden kostend noodplan ingevoerd. De overheid geeft bedrijven de kans de belasting uit te stellen, ze betaalt loonkosten door, geeft zzp’ers zo nodig bijstand en bedrijven – onder voorwaarden – een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Die steun heeft er, samen met aanpalende voorzieningen, voor gezorgd dat er nu een ongekend begrotingstekort ligt van 92 miljard euro. Daarmee is de slechtste financiële situatie ooit bereikt. Een groot voordeel is dat we voldoende spek op de botten hebben en een lage rente, zodat we deze hobbel waarschijnlijk wel overleven. Gelukkig hebben ook de pensioenfondsen kans om met niet al te grote averij uit de crisis tevoorschijn te komen, mits de beurskoersen op peil blijven.

Leeftijdsbegrenzing

De angel zit in de intelligente lock-down. 91 Procent van de Nederlanders was daar tevreden over maar nu de crisis langer duurt komen er steeds meer tegengeluiden. Bij de daling van het aantal corona-patiënten op de IC’s begin april drongen vooral werkgevers erop aan dat het slot er snel vanaf moet. Rutte weigerde, hij hamert erop dat de verspreiding van het virus nu onder controle is, maar bij versoepeling van de beperkende maatregels bestaat er een hernieuwde kans op ernstige verspreiding.  ‘Houd de regels vol’, aldus de premier. ‘Blijf thuis. We zitten in een anderhalvemetersamenleving.’

Dat mag zo zijn, maar wie treft het? Vooral de 4 miljoen ouderen, met name mensen van boven de 70 jaar en ouder. Er wordt al gesproken over het creëren van leeftijdsbegrenzing. Ben je onder de zestig ga dan gerust naar je werk, café en bioscoop. Ben je boven de zestig houd je dan aan gereglementeerde tijden, zoals speciale tijden in bus of trein. Het zijn ideeën, maar in deze absurde tijd zijn ze niet ondenkbaar. Wie had voorheen gedacht dat samenzijn met drie vrienden, of het afzien van de anderhalve meter afstand een boete oplevert van 390 euro of erger: celstraf? Precies, de maatregelen belemmeren de verspreiding van het virus maar kosten onze vrijheid. Hoe lang houden we het nog vol? Zeker als deze noodverordening straks vastligt in een noodwet weet je dat je niet meer kunt vluchten. 75 Jaar na de bevrijding krijgen we te maken met onvrijheid. Langzaamaan raken we onze burgerrechten kwijt. Tijdelijk, zo wordt gezegd, maar wat als dit virus onuitroeibaar is?

Immuniteit

Indamming van het virus is alleen mogelijk met een vaccin dat beschermt tegen de ziekte. Naar verwachting komt dat er niet snel. Ook medicijnen zijn welkom, maar ook daarmee wil het niet vlotten. Uit nood dragen velen mondkapjes, maar die voegen nauwelijks iets toe aan de virusbestrijding. Alleen de hoogwaardige, maar schaarse, FFP2- maskers bieden voldoende bescherming. Chirurgische doekjes helpen tegen druppels, maar de huis-, tuin- en keukendoekjes waarmee veel mensen zich ‘beschermen’ zijn geen snars waard.

Tot slot: deze crisis kan nog wel vijf jaar duren, alleen bij permanente immuniteit dooft het virus. Het is ellendig te weten dat voor luchtweginfecties permanente immuniteit niet vaak voorkomt. Houd je haaks, blijf gezond!

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.