Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Martin Beijerinck ontdekte het virus

Het heeft iets onwerkelijks, een strak blauwe lucht met daaronder een kil maaiende zeis. Uitgestorven straten, nagenoeg lege winkels. Heel anders dan tijdens de Spaanse Griep. Toen waren er wel waarschuwingen voor besmettingsgevaar, maar vrijwel alle openbare gebouwen bleven open.

Evenals corona veroorzaakte een virus de Spaanse Griep – 1918-1919. Het sterftecijfer was torenhoog, tot 20 miljoen doden. Uit Rusland kwamen geen nauwkeurige cijfers, dus werd het land niet meegeteld.

De dodelijke griep maaide als een Advertentiedolle om zich heen. In Londen oversteeg het sterftecijfer voor het eerst het geboortecijfer.

Er waren lui die aan de ziekte geld probeerde te verdienen. Ze attendeerden op het dragen van schoon ondergoed. Ook sigaretten roken zou een probaat middel zijn, want rook verdrijft de slechte lucht die de ziekte aanwakkert.

Martin Beijerinck

Martin Beijerinck (1851-1931).

Virussen kenden we in 1918 al, die waren ontdekt door de Nederlandse microbioloog professor Martinus Willem Beijerinck (1851-1931). In 1898 gaf hij aan dat iets veel kleiner dan bacteriën – ontdekt door Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) – de veroorzaker was van een ziekte in tabaksplanten. Hij kon het virus niet zien, dat werd pas mogelijk na de uitvinding van de elektronenmicroscoop. Het eerste exemplaar verscheen in zijn sterfjaar. De microscoop loodste ons naar de wondere wereld van het allerkleinste.

China pakt arme landen in

Corona verscherpt de politieke tegenstellingen. China biedt bij corona niet alleen volop steun aan Afrikaanse landen, maar ook aan Europese landen. Volgens de regering van Servië heeft de EU bij de bestrijding van het virus de Balkan in de steek gelaten, nu stuurt China ook hulpgoederen naar de Balkan. 

Wat maakt het uit, als er maar hulp komt. Zo kun je natuurlijk denken en misschien is het Chinese vlag terecht, maar als een grootmacht als China – Rusland gebruikt dezelfde tactiek – binnenkomt heeft dat diepliggende gevolgen. China geeft arme landen via torenhoge geldleningen alles waar ze om vragen, maar dat doet ze niet voor niets.

China verstrekt een arm land goedkope leningen om er – voor eigen gebruik – delfstoffen te winnen. De volgende stap is het toe-eigenen van het land. Arme landen zijn vaak niet in staat de torenhoge Chinese leningen terug te betalen. Niet betalen betekent anderszins innen, beter gezegd land inpikken, het is een manier waarop China steeds meer landen domineert.

Op de Balkan probeert de EU de belabberde economische situatie te keren. Winkelketens uit het Westen, zoals Ahold Delhaize en Lidl, hebben er vaste grond onder de voeten gekregen. Daarnaast is er China die daar megafabrieken bouwt en veel Chinezen beginnen op de Balkan een winkel. De Serviërs beschouwen de Chinezen als bloedbroeders, maar ze hebben een Trojaans paard binnengehaald waar ze veel last van kunnen krijgen.

Na corona ziet wereld er anders uit

Het onvoorstelbare gebeurt, corona verspreidt angst in een rijk land als Nederland. Onze vaste patronen veranderen, waardoor alles in elkaar dondert.

Corona is de ergste ramp sinds WO2. Er zijn er die het helemaal niks kan schelen, die gaan liever naar de bouwmarkt of wandelen in groepjes over het strand of door een bos. Blijf thuis, roept de zorg. Niet het virus verspreidt zich, wij verspreiden het virus. Luister naar deskundigen, want echt, het coronavirus is levensgevaarlijk.

Anderzijds is de huidige situatie het ware leven. Wij hebben het leven zo gestructureerdEconomie dat we denken dat dat het ware leven is. Verlaat die opgelegde structuur, dan merk je dat leven en natuur één zijn. De natuur geeft niet om dood en verderf, dood en verderf zijn de natuur. Een bittere pil waar we niet dagelijks bij stilstaan, maar die we nu moeten slikken. Tegen onze zin, want natuurlijk doen we er alles aan om het virus te vermorzelen. Dat zal wel lukken, al weet niemand wanneer.

Afhankelijk van de intensiteit van het virus komt er na corona een nieuwe tijd. Goed mogelijk dat China straks niet meer het werkpaard van de wereld is, maar dat het Westen veel van zijn productieprocessen in eigen hand neemt. Ook de binnenlandse economie verandert. De werkloosheid stijgt. Veel zzp’ers worden weer gewone werknemers. Verder komt er een correctie op de huizenmarkt en gaan de pensioenen omlaag. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Naar verwachting ziet de wereld er straks heel anders uit.