Van onder de steen: ‘Hollandse geest wakker schudden’

Ieder graf heeft een verhaal. Het echtpaar van Blommestein-Fromberg overleed in maart 1922 in Arnhem. Een jong paar – hij 37, zij 30 jaar – dat op dezelfde dag overlijdt tref je zelden.

Wie was mr. Alex van Blommestein? Als advocaat was hij sterk betrokken bij het

van Blommestein-Fromberg

De grafsteen van het echtpaar van Blommestein-Fromberg op de Algemene begraafplaats in Rheden-Worth.

Algemeen-Nederlandsch Verbond (ANV) en het studentenleven in Leiden en Delft. Hij trouwde op 18 januari 1917 met de toen 25-jarige Emma Fromberg uit Apeldoorn. Het huwelijk vond plaats in Arnhem.

Als advocaat zette van Blommestein zich in voor de Groot-Nederlandse gedachte en het nationale belang van Nederland. Hij schreef hier artikelen over in het verbondsblad Neerlandia. ‘Wel is het een schoone taak om in Holland zelf de Hollandsche geest eens wakker te maken en den Hollanders zelf wat meer achting voor zich zelf in te geven.’

Fascisme

Het ANV – opgericht in 1895 – bestaat nog steeds. Volgens Wikipedia is het ‘een vereniging naar Nederlands recht die de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen wil bevorderen’. Tot kort voor de Tweede Wereldoorlog streefde het ANV naar verbinding met Vlaanderen waaruit een Groot-Nederland of Dietsland zou moeten ontstaan. Inderdaad, hier klopt het fascisme aan de deur. Het jaar waarin ze overleden greep Mussolini in Italië naar de macht.

In Delft en Leiden was van Blommestein commissaris van de Vacantieleergangen voor studenten. Het hoofddoel was: Vlamingen ‘kennis te laten maken met het Nederlandsch Hooger Onderwijs, land, volk en studenten van Noord-Nederland’. Op het Leids programma stonden:

oude foto van Blommestein

Zittend (midden) Alex van Blommestein, commissaris van de Vacantieleergangen.

privaatrecht, staatsrecht en politiek, in Delft ging het om waterbouwkunde, Hollandsche Bouwkunst en toegepaste mechanica.

Bij hun dood liet het echtpaar een legaat van 350 gulden na aan het Algemeen-Nederlandsch Verbond, aldus het blad Neerlandia uit 1925. Of was het nou 400 gulden, zoals in de notulen van het hoofdbestuur staat vermeld, met eraan toegevoegd ‘een gedeeltelijke bestemming voor na-bestaanden van Vlaamsche striders’? Het is, evenals de precieze oorzaak van hun dood, niet meer te achterhalen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.