Idealen & Graaien

Auteur Peter van Leeuwen schetst de omslag in de volkshuisvesting. Dit voor iedereen toegankelijke boek  (ISBN 978-94-90834-0-67) geeft inzicht in de sociale huursector, een bedrijfstak waarin jaarlijks meer geld om gaat dan bij Philips en Unilever samen.

Lees nu GRATIS iDEALEN & GRAAIEN; http://sdrv.ms/ZkyCNL