Werken tot 67

WERKEN TOT 67? BEKIJK HET!

Oudere werknemers zijn niks waard. Ze kosten geld, zijn niet flexibel: wég met die mensen.

Waarom geld steken in ouderen? Ontsla ze!

In Nederland zijn ruim 250.000 mensen van boven de vijftig werkloos. Slechts 3 procent vindt na ontslag nieuw werk.
De politiek noch het UWV zien kans deze malaise te keren. En oudere werkzoekenden? Die protesteren niet. Terwijl ze met 250.000 mensen een (politieke) macht vormen.

Hoe kun je ouderen boven de 50 daadwerkelijk aan de slag helpen? In mijn boek Werken tot je 67ste? Bekijk het! staan de belangrijkste punten op een rij:

1. Campagnes starten om ouderen uit het verdomhoekje te halen.
2. Opleidingsprogramma’s creëren om werkloze ouderen weer aan de slag te helpen
3. Bedrijven financieel steunen om ouderen te helpen
4. Ondernemingen die te weinig ouderen in dienst hebben aanpakken
5. Oudere die voor een ZZP-bestaan kiezen professioneel ondersteunen
6. Vakbonden moeten zich meer inzetten voor de oudere doelgroep.

Het belangrijkste is: eis werk! Laat horen dat je er bent! Wacht niet af tot werkgevers of politici uit hun stoel komen, want dan kun je lang wachten. LEES GRATIS WERKEN TOT 67.