Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Aftreden kabinet is symbolische daad

Wat lang gold als onmogelijk is nu waar: het kabinet is weg. Een maand voor het verkiezingsreces is dat een symbolische daad. 

Geert Wilders wijst erop dat alle politiek betrokkenen bij de kindertoeslagaffaire beslist niet mogen terugkeren in het parlement. In elk geval keren minister Wiebes en het Kamerlid Asscher niet meer terug.Voor het gemak vergeet Wilders dat ook de PVV heeft ingestemd met de maatregelen om fraude bij de kindertoeslag te keren, waarbij duizenden ouders onrecht is aangedaan.

Kamerlid Lodewijk Asscher (PvdA) koos gisteren eieren voor zijn geld. Hij vertrok als lijsttrekker. Zijn vertrek maakte voor de Pvda de weg vrij om steun te verlenen aan de GroenLinks-motie van wantrouwen tegen Rutte 3. Was die motie ingediend dan was Rutte 3 sowieso gevallen. Voor een kabinet is het altijd beter het hoofd recht te houden en dat is nu gebeurd.

Boete

De goede voornemens die Rutte vanmiddag bekend maakte zijn niet nieuw: een nieuw toeslagensysteem en een betere informatievoorziening liggen al op de plank. D66 en GroenLinks willen meer openheid. Er moet een ombudsman voor journalisten komen om sneller overheidsinformatie te vergaren. Informatie waarin niks is weggelakt.

Voor het oog van de natie is er nu boete gedaan. Maar daar schiet het land alleen iets mee op als het systeem verandert. Zo is de PvdA bezig met de opbouw van een nieuwe verzorgingsstaat, waarbij de door de liberalen gepropageerde zelfredzaamheid eraf moet.

Ongeluk

Is dit aftreden het ongeluk van Rutte waarmee hij een nieuw premierschap op zijn buik kan schrijven? Ik denk het niet, als is en blijft de politiek een gevaarlijk moeras. Rutte en zijn kabinet blijven missionair ten aanzien van de coronacrisis – en dat is maar goed ook. Rutte leeft mee met de gedupeerden van de toeslagenaffaire en toont hart voor de coronacrisis. Van links noch rechts heeft hij iets te duchten of de PVV moet straks bij de verkiezingen de VVD overtreffen, maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Maar wat als de PVV tweede wordt, wat heel goed mogelijk is, komt die partij dan in de regering? Het is maar helemaal de vraag of andere partijen willen samenwerken met deze oerconservatieve partij, die zich onder meer hard maakt voor het niet dragen van hoofddoekjes en Hollandse gezelligheid.

We spugen de ellende ook zo weer uit

Door de nieuwe lockdown zal het vertrouwen in de overheid verder dalen. Horeca en detailhandel schieten nog meer in het rood. Angst en stress nemen toe, vooral bij jongeren. We mogen blij zijn in een land te leven met een robuuste economie, maar wanneer de wereldwijde pandemie verdwijnt zullen er wrange vruchten op ons bord liggen.

Veel ondernemers kunnen de last niet langer dragen. Ze willen 100 procent vergoeding, want de landelijke steunmaatregelen dekken de lading niet. Terecht. Geen enkele ondernemer heeft immers schuld aan deze crisis. Dit is geen economisch noodgeval, maar een door de overheid veroorzaakte neergang. Het unieke van de situatie is dat ook de overheid geen schuld treft, want de lockdown is – zo ver we nu weten – de enige mogelijkheid om het aantal besmettingen met Covid-19 te keren. Vaccinaties helpen. Maar voor hoelang? Onzekerheid is leidend. Je moet er niet aandenken dat er een horrorscenario ontstaat met Covid-19 als hoofdrolspeler waardoor we ons iedere maand moeten laten testen.

Economisch gaat het goed. Aandelen rijzen de pan uit, de huizenprijzen knallen tot in de hemel, van werkloosheid is minder sprake dan voorheen. Hoe mooi het ook klinkt, het is tegelijk onrustbarend. Want hoe dan ook, de steunmaatregelen moeten worden terugbetaald. En dan verschijnen er wrange vruchten op ons bord. Faillissementen, prijzen, ze schieten omhoog, de werkloosheid neemt toe en de huizenprijzen gaan dalen. Gelukkig wonen we in Nederland, waar de soep nooit zo heet wordt gegeten. Maar let op: de pijn gaat een ieder voelen. Toch ga je het beleven, wij houden ons recht, want we hebben ellende gegeten en spugen die zo weer uit, dat sterkt ons voor de toekomst.

Laat protest tegen lockdown

De meeste wappies ontkennen het coronavirus niet, maar zijn wel tegen alle door de overheid opgelegde beperkende maatregelen die het aantal besmettingen moeten inperken. Vrijheid gaat voor alles. Wat die wappies niet begrijpen is dat hun veel bezongen vrijheid juist behouden blijft door beschermende maatregelen.

De meeste wappies begrijpen ook wel dat bescherming tegen het virus echt noodzakelijk is, maar dan niet op deze, zoals zij zeggen, ‘ongenuanceerde wijze’. Ze pleiten

Coronaprotestactie in Deventer.

voor geëxperimenteer, dat zou beter zijn dan al die gezonde mensen in een keurslijf te stoppen, bedrijven kapot te maken en niet essentiële winkels te sluiten.

Hoewel we meer van het virus weten blijft het een onvoorspelbare gast die veel ellende veroorzaakt. Ja, duizenden zzp’ers verkeren in nood, veel winkeliers zien hun toekomst somber in, alle vooruitzichten staan op losse schroeven. Gaat dit door dan kan de gezondheidszorg in elkaar zakken. Schuif dit nou niet terzijde door te stellen dat we worden belazerd door onze overheid of nog erger: dat we in een dictatuur leven. Zeg je dit, dan weet je niet wat een dictatuur is.

Het is egoïstisch te stellen dat er door griep nu eenmaal meer mensen overlijden. Ja, doodgaan is normaal. Maar het is abnormaal als er sterfgolven optreden, zoals in het Gelderse Heerde, een kerkdorp met 18.500 inwoners, waar in korte tijd circa 88 inwoners zijn geveld door corona. Zo kan ik nog tientallen andere plaatsen aanwijzen waar de oversterfte groot was. Bij lange na waren ze in Heerde niet allemaal oud of ongezond. Het virus treft iedereen. Ook hoor ik steeds meer mensen zeggen: ik laat me niet vaccineren. Angst voor het middel speelt hierbij een rol. Maar die angst moet toch verbleken als je hoort dat 97 procent van de Nederlandse internisten vertrouwen heeft in het vaccin.

Natuurlijk, ook ik verlang weer naar een normaal leven. Ook ik wil weer naar het buitenland, maar zolang corona voor een hoge besmettingsgraad zorgt kan ik dat vergeten. Laat dat IK maar in de kast staan, denk aan je medemens en vergeet het protesteren tegen de lockdown, want daarmee win je geen vrijheid.