Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Februaristaking was geen nieuws voor Radio Oranje

Vandaag tachtig jaar geleden begon in Amsterdam de Februaristaking, het eerste en enige protest tegen de Jodenvervolging in heel bezet Europa. Het protest breidde zich uit naar de Zaanstreek, Haarlem en Velzen en kwam via Hilversum en Weesp naar Utrecht-stad. De staking werd uitgeroepen door de Communistische Partij van Nederland (CPN), die dacht dat de NSB via de Jodenvervolging meer macht zou krijgen.

In 1941 waren er in Amsterdam gevechten tussen Joden en knokploegen van de NSB. Na de dood van de NSB’er Hendrik Koot, die op 17 februari op Zorgvlied werd begraven onder een steen met wolfsangels, vonden er in de Jodenbuurt razzia’s plaats waarna de CPN besloot tot staken. De staking had een onbedoeld effect, want niet alleen in Amsterdam maar ook in de regio vielen veel bedrijven stil. De Duitsers namen tegenmaatregelen, daarbij kregen ze steun van de gemeente Amsterdam, daar riepen ambtenaren op het werk te hervatten.

De Duitsers braken de staking met veel geweld. Op vrijdag 26 februari waren er negen

Op de plek waar het concentratiekamp Schoorl was staat nu een herinneringsmonument. Van het kamp zelf is niets meer terug te vinden.

doden, 24 zwaar-gewonden en honderden mensen gearresteerd, waaronder veel communisten. Tot de gearresteerden behoorden ook 389 Joden. Via concentratiekamp Schoorl gingen ze naar het KZ Buchenwald bij Weimar, waar velen stierven door  onmenselijke arbeid of arbeidsongeschikt raakten. Voor de Duitsers waren arbeidsongeschikten ballast, ze gingen naar het KZ Mauthhausen. Tenminste 108 van hen zijn vergast in kasteel Hartheim bij Salzburg, aldus historica Wally de Lang. Ze waren  ‘proefkonijnen’ voor de Endlösung der Judenfrage, die in 1942 begon.

Censuur

De Februaristaking was groot nieuws zou je denken, maar niets is minder waar. De Duitsers censureerden al het nieuws. De kranten schreven er niet over en de in Londen gevestigde Nederlandse zender zond op 25 en 26 februari een cabaretprogramma uit. Radio Oranje meldde de staking pas op 29 maart 1941. Hoe kwam dit? Het nieuws bereikte de zender niet. De Nederlandse regering wijdde er liever niet over uit uit vrees voor hardere Duitse acties.

Wordt Rutte de meest wendbare premier ooit?

De VVD wil na de verkiezingen niet samenwerken met de PVV, de tweede partij van Nederland. Nu de PVV wegvalt is voor de vorming van een nieuw kabinet een brede samenwerking van partijen nodig. Vandaag verklaart Rutte dat hij in de komende kabinetsperiode voorrang wil geven aan de versterking van de economische groei, werk en de zorg. Gloort hier de hoop op een centrum-links kabinet?

Is het mogelijk dat er straks een kabinet van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA uit de

Krantenadvertentie van Mark Rutte, 20 februari 2021.

bus rolt? Zowel voor links als voor rechts zou het een avontuur zijn. Maar wees eerlijk, de doelen die Rutte zichzelf stelt zijn toch alleen te verwezenlijken met een frisse blik van links. Zijn nieuwe kabinet – vooropgesteld dat de VVD de grootste partij blijft, en niets wijst in een andere richting – kan maar beter een juiste keuze maken, want de coalitie verkeert van meet af aan in moeilijk vaarwater. Behalve de coronacrisis wacht het kabinet Rutte IV twee parlementaire enquêtes – over de toeslagenaffaire en de aardgaswinning. Daarom is het goed denkbaar dat we doorgaan met het huidige – demissionaire – kabinet van VVD, CDA, D66 en CU. Het lijkt veilig, maar of Rutte daar zijn vandaag openbaar gemaakte doelen mee gaat bereiken is twijfelachtig.

Ballen

Bij de verkiezingen van 2017 werd de PvdA keihard afgestraft voor de samenwerking met de VVD. Maar op de politieke speeltafel liggen de kaarten nu anders. VVD en CDA nemen afstand van het marktdenken. Door de coronacrisis wil Nederland een sterke regering en een eerlijker verdeling van de welvaart, dat heeft de VVD goed gezien. Links sluit daar naadloos bij aan. De PvdA bezint zich nog over meeregeren, maar GroenLinks staat al in de startblokken. Een links motorblok met de SP zit er niet in, maar Marijnissen zou wel graag willen samenwerken met de PvdA en GroenLinks. En ze staat allang niet meer wantrouwend tegenover het CDA en de CU, twee partijen die, als de peilingen kloppen, straks meer zetels krijgen. Inderdaad, er waait een linkse wind door Nederland.

Als Rutte links in zijn kabinet haalt toont hij aan ballen te hebben. Doet hij het, dan is hij met recht de meest wendbare premier ooit.

 

Spoetnik V schiet vooralsnog aan de EU voorbij

Hoe handig is het om het Russische coronavaccin Spoetnik V toe te laten tot de Europese Unie? Het zou fantastisch zijn als de EU dit ‘berenvaccin’ zou krijgen, want het beschermd voor 95 procent tegen corona. Niks mis mee? Toch wel, want met dit vaccin betreden we onmiddellijk een geopolitieke jungle.

Zoals de verhouding EU-Rusland nu is maakt het vaccin bitter weinig kans op toelating. De Russen staan trouwens niet te trappelen het serum snel aan de EU te leveren, al roepen ze van wel. Vergeet het, de ontwikkelaars van het laboratorium Gamaleya hebben contact gehad met het EMA, maar een aanvraag is nog steeds niet ingediend. Wel lieten ze hun interesse blijken voor een versnelde beoordeling, maar dan moeten ze het middel wel eerst aanmelden.

Alleen EU-buitenbeentje Hongarije trekt zich nergens wat van aan en spuit Spoetnik V. Het middel moet wel goed zijn, want het gezaghebbende medisch tijdschrift The Lancet is er vol lof over, maar Poetin heeft zich er nog steeds niet mee laten inenten.

Macht

Behalve de Europese toelating zijn er ook politieke overwegingen om het middel te laten staan. Rusland levert het immers niet uit liefdadigheid, maar vooral om zijn macht te exploiteren. Het is niet verbazingwekkend dat Spoetnik V vooral geleverd wordt aan autocratische regimes, landen waar Rusland het goed mee kan vinden. Aan de EU heeft de Beer een broertje dood. We krijgen wel te horen dat er onmiddellijk honderd miljoen vaccins leverbaar zijn, maar wie nadenkt weet dat zoiets onmogelijk is. Ook in de autocratische landen waar Rusland aan levert komen niet zoveel Russische vaccins binnen. Argentinië kreeg er in eerste instantie 800.000, 600.000 voor Hongarije en 100.000 vaccines voor Venezuela. Natuurlijk, er zijn meer landen waarin geinjecteerd wordt met het ‘berenvirus’, maar tel je die allemaal bij elkaar op dan nog haal je de honderd miljoen doses niet.

Zolang Spoetnik V buiten de EU blijft moeten we het doen met Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca, daar komen bij: Janssen en Novavax en wie weet Regeneron. Het prikken in de EU gaat steeds sneller, dus ook zonder vaccin van de Beer redden we het wel.