Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Bloemen voor Oranje Vrijbuiters

Dodenherdenking zonder publiek, het is ongekend maar nu het coronavirus rondwaart onontkoombaar. In Utrecht komen er bloemen bij het monument voor de Utrechtse verzetsgroep Oranje Vrijbuiters. De groep bestond uit achttien mannen, die werden na verraad gearresteerd en op 29 februari 1944 op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. In 1946 volgde bijzetting op de Algemene Begraafplaats Tolsteeg. Meer weten over de Oranje Vrijbuiters ga naar: https://www.oranjevrijbuiters.nl/

Geen dode prominenten bij Muur Mussert

Het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte in Scheveningen zijn tot Rijksmonument verklaard. Ook de Muur van Mussert, is een Rijksmonument. De vervallen muur, waarop ir. Anton Mussert zijn fascistische redevoeringen hield, staat op de Goudsberg in Lunteren.

Hier luisterde de Nationaal-Socialistische Beweging naar Hagespraken en hield parades, die een flauwe afspiegeling waren van de rijks partijdagen van de NSDAP in Neurenberg. Tussen 1936 en 1940 woonden zo’n 20.000 mensen per keer de bijeenkomsten bij. Volgens de NSB waren het er altijd veel meer. Er waren hier zes bijeenkomsten, altijd op Tweede Pinksterdag. De laatste, de Hagespraak der Bevrijding, was op 22 juni 1940 toen een Duitse bommenwerper laag overvloog waarmee het meteen duidelijk was wie het  voor het zeggen had.

Nationaal Tehuis

De Nederlandse nationaalsocialisten zagen de Goudsberg als hun Nationaal Tehuis. Hier wapperde de prinsenvlag (oranje-blanje-bleu) aan een vlaggenstok van 38 meter hoog. De NSB hamerde er bij de regering Colijn op dat dat onze nationale vlag was. Koningin Wilhelmina haalde er in 1937 een streep door, zij verklaarde dat rood-wit-blauw onze kleuren zijn.

De Muur werd gebouwd in 1938, was 150 meter lang en tien meter hoog. In het geraamte staat nog een verroeste kachel uit de jaren dertig. Het voornemen was om het hele gebied tot een groots herkenningspunt van de NSB te maken, zo wilden ze op de Goudsberg – waar de NSB 16 hectare grond bezat – zijn prominenten de laatste rustplaats geven. Door onder meer het Duits verbod op massabijeenkomsten liep het anders.

De Muur is een schim van wat hij was. Het terrein is alweer jaren deel van een vakantiepark. De bijgebouwen zijn gesloopt. Waar voorheen toeschouwers zaten is alles gras en bomen. De eigenaar van het terrein wilde de Muur in 2017 laten slopen, maar die vlieger ging niet op. Op Monumentendag 2018 werd de Muur van Mussert een Rijksmonument. De solide Muur zal worden opgeknapt en manen tot nadenken over hoe snel de vrijheid kan vergaan.

Vliegveld Deelen na bevrijding dumpplaats Canadezen

16 April 1945 jaagt de 8th Canadian Hussars door Gelderland. Om 9 uur vallen ze de vliegbasis Deelen bij Arnhem aan. Sherman tanks en infanterie nemen het vliegveld binnen twee uur in. Hierbij komt 1 tankchauffeur om het leven en verliezen ze drie tanks, waarvan een door eigen vuur.

Op de Fliegerhorst Deelen namen de bevrijders 175 Duitsers krijgsgevangen, daaronder de Nederland bevrijdingcommandant, Hauptmann Adolf Breves en zijn vriendin. Op de weg naar Hoenderloo deelden ze gul chocola en kauwgum uit aan de bevolking.

Deelen was sinds 1940 de thuisbasis van de staf van de 11e Gruppe van het 1e Nacht Jagd Geschwader (36 vliegtuigen) – de eerste groep was ondergebracht op de Fliegerhorst Venlo. De ruim 100 vliegtuigen van het NJG chocola bevrijdingvielen geallieerde toestellen aan.

Na de oorlog werd het vliegveld een dump van het Canadese 1ste leger. Jeeps, vrachtwagens, motoren, tanks stonden er, een groot deel daarvan werd verkocht aan het Nederlandse leger, een deel verscheept naar Indonesië, de rest ging naar bedrijven die nog jarenlang rondreden in – vaak naar eigen believen herziene – Canadese legervoertuigen.

In 1947 was het opslagterrein leeg. Maar onder het maaiveld ligt tot op de dag vandaag Bord Luftwaffevoor tonnen aan oud ijzer, want wat ze niet verkochten schoven de Canadezen in een enorme kuil. Soms komt er uit die oude tijd nog wel eens iets omhoog, zoals dit Luftwaffe bord.