Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Verkiezing 2023: veel voornemens, geen visie

 

Na tweeënhalf jaar mogen we weer stemmen voor de landelijke politiek! We hebben niks geleerd en zwaaien opnieuw naar rechts. NSC is de nieuwe verlosser. Samen met de VVD en BBB staat Pieter Omtzigt hoog in de peilingen.

Laat je niet imponeren door wat de lijsttrekkers zeggen, stel je op de hoogte van de verkiezingsprogramma’s. Dan zul je zien dat de PVV, ondanks de onlangs uitgesproken zalvende woorden van Geert Wilders (‘er zijn andere prioriteiten’), fel gekant is en blijft tegen moslims. De bezetting van de Tweede Kamer telt. Samen met de Eerste Kamer vormt die ons hoogste bestuurlijke orgaan: de volksvertegenwoordiging.

De belangrijkste verkiezingsthema´s zijn: bestaanszekerheid, migratie, klimaat en wonen. Nederland telt ruim 825.000 mensen die leven onder de armoedegrens. Daarnaast zijn er ruim 150.000 werkende armen, vooral zelfstandigen. Het zijn er minder dan enkele jaren geleden, want toen reikte het aantal armlastigen tot ver boven de miljoen. Maar dit nog steeds te hoge getal past niet in een rijk land als Nederland. Daarom kies ik voor een partij die voornemens is extra belasting te gaan heffen bij grote bedrijven en veelverdieners. Verdien je jaarlijks boven de anderhalve ton dan kun je best een bijdrage leveren aan het uit de kou houden van de armlastige burgerij.

Migratie

Over migratie lopen de meningen sterk uiteen. De PVV wil immigratie stoppen. De BBB bepleit een maximum van 50.000 asielzoekers. Het gaat niet lukken. Gemakshalve vergeten ze de EU-regelgeving. Bovendien zitten we met een vergrijzingsgolf waardoor er banen te vervullen zijn. Buitenlanders zijn daarvoor hard nodig.

En hoe groot is dit probleem? In 2022 kwamen er uit Derde Wereld 49.000 immigranten. Daar bovenop kwamen bijna 100.000 Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Gemakshalve vergeten we dat er vorig jaar 129.000 immigranten uit de EU naar Nederland kwamen. Ook kijken we nooit naar het aantal emigranten: ruim 179.000 in 2022.

Klimaat

De PVV en BBB hebben niets tot weinig op met het klimaat. Waar de wetenschap roept: ´Nederland wordt zomers droger en ’s winters natter´ doen zij dat af als onzin. Van een verlaging van de CO2-uitstoot willen ze niets weten. De VVD, geen haantje de voorste op milieugebied, pleit voor een kerosine-taks, de SP wil er niet aan. Klimaatneutraal? Vergeet het, alleen bij deelname van de industrie lukt het, maar ook daar blijft het bij mooie woorden. Minder vliegen, maar Schiphol mag groeien.

De politiek produceert fraaie beloftes. De realiteit is anders. Ex-staatssecretaris Financiën Menno Snel (D66) werkt nu voor Element NL, een brancheorganisatie voor de vervuilende olie- en gasbedrijven. Het is maar dat u het weet.

Wonen

Woonruimte vinden is steeds moeilijker. Er is te weinig aanbod en wat er staat is te duur. We komen ruim 390.000 huizen te kort. We willen 900.000 woningen bouwen, maar dat voornemen zit in de knel door de stikstofcrisis, de toegenomen rente en de prijsstijging van bouwmaterialen en bouwgrond. Adequate oplossingen ontbreken. Hetzelfde geldt voor het klimaatprobleem. Goede voornemens in overvloed maar een daadwerkelijke visie ontbreekt.

Wat ook opvalt is het gebrek aan aandacht voor de oorlog in Oekraïne. In plaats dat we nadenken over een verdere verhoging van de defensie-uitgaven richten de partijen zich voluit op het lokale vlak. Bedenk dat op ruim twee uur vliegen van hier een oorlog aan de gang is die ook  onze vrijheid in gevaar kan brengen.

Ruim bemeten fantasie van Boudewijn Büch

Graf van Boudewijn Büch, gestorven 23 november 2002.

Staande bij het graf van schrijver/presentator/entertainer Boudewijn Büch schiet me een citaat te binnen van Goethe: ‘Je moet over voldoende fantasie beschikken om de werkelijkheid aan te kunnen.’ Boud deed dat, hij vulde zijn werkelijkheid aan met een ruim bemeten fantasie. Vrienden die daaraan twijfelden of erger: hem tegenspraken, keerde hij voorgoed de rug toe.

Woning van de familie Büch in Wassenaar.

De meesten kennen Büch van zijn populaire tv-programma De wereld van Boudewijn Büch waarin hij de vreemdste uithoeken van de wereld bezocht. Behalve presentator was hij een culturele uomo universale waarmee hij in de voetsporen trad van Johann Wolfgang von Goethe, waarover hij onnoemelijk veel wist. Büch publiceerde tientallen gedichten, onder meer in bibliofiele uitgaven, schreef dertien romans, een kinderboek, ruim twintig non-fictieboeken en talloze artikelen voor kranten en tijdschriften. Behalve Goethe bewonderde hij Mick Jagger. Verder was hij, bijna op het ziekelijke af, een verwoed boeken- en kunstverzamelaar.

Leugen

De Bakker Korffstraat in Leiden waar Büch, samen met vriend Jan Spier, een woning kocht.

Na zijn veel te vroege dood, Boud werd slechts 53 jaar, bleek zijn alom bejubelde boek De kleine blonde dood een leugen. De kleine jongen zou, vertelde hij, zijn zoon zijn, Boudewijn Iskander. Maar het was niet zijn zoon noch is hij dood. Hij is de zoon van zijn tien jaar oudere ulo-lerares Marianne Verweij die haar eerste huwelijk verbrak om te trouwen met acteur Coen Pronk. Marianne en Boudewijn waren hecht bevriend. Haar zoon noemde zij naar Boudewijn. Büch presenteerde De kleine blonde dood als puur autobiografisch. Iedereen leed met hem mee. Ook de Sociale Dienst, die maakte hij wijs de begrafenis onmogelijk te kunnen betalen. Hij kreeg vierduizend gulden, geld dat grotendeels opging aan de aankoop van boeken. Het was allemaal bedacht, evenals de umlaut op de u in zijn naam, die is toegevoegd door zijn allesoverheersende vader Rien – een gemeenteambtenaar uit Wassenaar. (Zijn broer Menno († 2014) – ook bekend van tv – liet de umlaut weg en noemde zich gewoon Buch). Zijn vader voerde hij later op als puissant rijk. De schrijver, presentator/entertainer verkeerde levenslang in angst dat iemand de werkelijkheid zou ontdekken.

Het koopmanshuis De koning van zweden, gebouwd in 1621, was eigendom van Boudewijn Büch

Shockeren

Met Büch kon je lachen, hij was een flapuit, maar hij kon ook enorm overdrijven. Met witte handschoentjes aan toonde hij op tv vol trots het laatste botfragment van een uitgestorven dodo. Het was niet waar. Het botje was van een schildpad.

Büch hield van shockeren, hij weigerde zich maatschappelijk te conformeren. Tijdens een studiedag over seksuele hervorming van de Leidse Universiteit riep hij spontaan dat de geneugten van necrofilie onderbelicht bleven. Prompt maakten ze hem – hoewel geen homo – voorzitter van de Leidse Studentenwerkgroep Homoseksualiteit, opgericht door Paul de Leeuw. Had hij necrofiele neigingen? Was hij een pedo? Geenszins. Het was een farce.

Door zijn succesvol werk voor tv stond hij in het middelpunt van de belangstelling. Hij kocht een huis aan de fameuze Keizersgracht in Amsterdam. Sleepte er boeken en nog meer boeken aan voor zijn schitterende ‘werkbibliotheek’. Jaarlijks spendeerde hij zo’n 100.000 gulden aan boeken. Het kon er af. Bij de tv verdiende hij jaarlijks vier ton, daarnaast ontving hij inkomsten uit publicaties en talloze (theater)optredens. Na zijn overlijden bracht de veiling van zijn boeken 400.000 gulden op (181.512,00 Euro).

Overlijden

Op zaterdagmiddag 23 november 2002, Boud was net uit bed, stopte zijn hart. Het was de extreem hoge prijs voor ongezond eten. Zijn cholesterolgehalte stond tot boven de acht. Ondanks zijn faam volgden niet meer dan twintig mensen de kist. Menno, zijn broer, was het enige familielid. De familie lag al jaren uit elkaar. Menno had ze niet uitgenodigd. Ze vernamen zijn overlijden wel uit de media, dacht hij. Dat deden ze, maar niemand verscheen. Wat rest is een mooi graf aan een steil opgaand schelpenpad in de Vogelvallei op begraafplaats Westerveld in Driehuis.

’t Leege huis van Gerrit Achterberg

Langs het vrolijk verlichte restaurant Bavoort in Leusden, waar een familiefeest plaatsvindt, ga ik de Oude Rijksweg op en sla meteen rechtsaf het bos in. Dit is het Molenhoekje. Op nummer 3 woonde tot aan zijn dood in 1962 Nederlands beroemdste poëet, de dichter Gerrit Achterberg.

Leusden, Molenhoekje 3: hier woonde tot 1962 Nederlands beroemdste dichter Gerrit Achterberg. Zijn huis is in de jaren negentig vervangen door een stijlvolle villa.

Het oude huis heeft plaatsgemaakt voor een moderne villa. Hier geen verwijzing naar de beroemde bewoner van deze plek. Hij behoort tot de top van onze literatuur. Achterberg ontving in 1949 de P.C. Hooft-prijs en in 1959 de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre dat gebaseerd is op verlossing. Ook kreeg  hij verschillende poëzieprijzen.

Doodslag

Dat het hier ontbreekt aan aandacht voor deze onmiskenbaar talentvolle dichter komt doordat er behoorlijk veel zwarte kantjes aan hem kleven. In 1937 schoot hij in Utrecht zijn hospita dood en verwondde haar 16-jarige dochter Bep († 2007) met een kogel in haar nek. Hij werd veroordeeld voor doodslag en kreeg dwangverpleging met tbs (opgeheven in 1955). Psychologen noemden deze voormalige onderwijzer, met streng calvinistische achtergrond, een gevaarlijke psychopaat, die in 1933 al in een psychiatrische instelling zat. Zijn onnoemelijk grote talent zorgde ervoor dat hij volop bescherming genoot, al zagen zijn medestanders ook wel dat hij gevaarlijk was. In 1951 bedreigde hij opnieuw iemand met een pistool, maar die daad werd rap terzijde geschoven.

Hij trouwde in 1946 met Cathrien van Baak († 1989), een voormalig NSB-lid. Begin jaren vijftig vertrok het echtpaar vanuit de buurtschap Hoonte in de Achterhoek naar het Molenhoekje in Leusden, waar ze menig bekende schrijver ontvingen. Gerrit Achterberg, die moeite had met relaties, schreef ‘t Leege huis:

Zij draait de wekker knarsend op

en hijscht zich naar de bedsteê op

en ligt lang in den nacht…

Zoolang dat lange in de nacht

is heel haar leven ééne wacht

    maar kil en grijs

              de and’re dag

    ziet stom haar in de oogen;

          leeg is haar leven heengegaan,

leeg zal zij telken avond

voor de bedrand staan,

totdat een leege kist

       haar hulsel zal omsluiten;

 – want ‘t hoort toch immers zoo

alle menschen gaan toch dood –

Niets schoons: geen zon,

       geen bloem, geen kind

kon z’ ooit als ‘t hare

in liefdeomarmen, warmen;

zij worstelt met den leegen tijd,

die door zijn massa

       onerbarm’lijk met haar speelt

en alles in dit oude huis

klaagt leeg om ‘t niets

waarin het is gevangen

en starend starend

met verglaasde oogen

waar niets in leeft

zal deze tijd nog

       jaren hangen…