Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Spoetnik V schiet vooralsnog aan de EU voorbij

Hoe handig is het om het Russische coronavaccin Spoetnik V toe te laten tot de Europese Unie? Het zou fantastisch zijn als de EU dit ‘berenvaccin’ zou krijgen, want het beschermd voor 95 procent tegen corona. Niks mis mee? Toch wel, want met dit vaccin betreden we onmiddellijk een geopolitieke jungle.

Zoals de verhouding EU-Rusland nu is maakt het vaccin bitter weinig kans op toelating. De Russen staan trouwens niet te trappelen het serum snel aan de EU te leveren, al roepen ze van wel. Vergeet het, de ontwikkelaars van het laboratorium Gamaleya hebben contact gehad met het EMA, maar een aanvraag is nog steeds niet ingediend. Wel lieten ze hun interesse blijken voor een versnelde beoordeling, maar dan moeten ze het middel wel eerst aanmelden.

Alleen EU-buitenbeentje Hongarije trekt zich nergens wat van aan en spuit Spoetnik V. Het middel moet wel goed zijn, want het gezaghebbende medisch tijdschrift The Lancet is er vol lof over, maar Poetin heeft zich er nog steeds niet mee laten inenten.

Macht

Behalve de Europese toelating zijn er ook politieke overwegingen om het middel te laten staan. Rusland levert het immers niet uit liefdadigheid, maar vooral om zijn macht te exploiteren. Het is niet verbazingwekkend dat Spoetnik V vooral geleverd wordt aan autocratische regimes, landen waar Rusland het goed mee kan vinden. Aan de EU heeft de Beer een broertje dood. We krijgen wel te horen dat er onmiddellijk honderd miljoen vaccins leverbaar zijn, maar wie nadenkt weet dat zoiets onmogelijk is. Ook in de autocratische landen waar Rusland aan levert komen niet zoveel Russische vaccins binnen. Argentinië kreeg er in eerste instantie 800.000, 600.000 voor Hongarije en 100.000 vaccines voor Venezuela. Natuurlijk, er zijn meer landen waarin geinjecteerd wordt met het ‘berenvirus’, maar tel je die allemaal bij elkaar op dan nog haal je de honderd miljoen doses niet.

Zolang Spoetnik V buiten de EU blijft moeten we het doen met Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca, daar komen bij: Janssen en Novavax en wie weet Regeneron. Het prikken in de EU gaat steeds sneller, dus ook zonder vaccin van de Beer redden we het wel.

Bouw speciale Covid-ziekenhuizen

Op 10 januari noteerden we 6.657 coronabesmettingen. Vanaf 11 januari begon de curve te zakken. Door de strenge lockdown zitten we nu al een week op ruim 3.500 besmettingen per dag. De R-factor staat op 0.91, dit is een schatting, in werkelijkheid kan hij iets hoger of iets lager liggen.

Het feit dat de Coronawet is verlengd tot 1 juni geeft aan dat we nog lang niet van dit virus

Bij het begin van de Covid-crisis werd een ziekenhuis in Brabant voorzien van een speciale uitbouw. Waarom bouwen we geen speciaal Covid-hospitaal?

af zijn. En de grote vraag is of we er ooit van afkomen. De kans dat de R-factor straks weer omhoog gaat door het Britse virus is niet uitgesloten. Daarnaast moeten we rekening houden met allerlei mutaties en  coronavaccines die mogelijk niet werken tegen nog te ontstane mutaties.

Een maand geleden lagen er 2.562 Covidpatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 711 op de IC’s. Er is nu sprake van een lichte daling. Op 8 februari lagen er 2.034 coronapatiënten in de ziekenhuizen, waarvan 542 op de IC’s. Daar gaat het dus nog steeds niet goed. De klachten van veel Covidpatiënten houden lang aan en zo ook hun ligduur. Waar wel verbetering merkbaar is zijn de verpleeghuizen. Waren er op 10 januari nog 861 verpleeghuizen met een besmetting, nu is dat aantal gereduceerd tot 579 verpleeghuizen. In Nederland staan ruim 2.300 verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wachtrij

Nederland telt zo’n 300 ziekenhuizen waarin, bij voldoende personele bezetting, 12.500 bedden staan. Er zijn berekeningen waarin wordt uitgegaan van ruim 37.000 bedden maar in de praktijk wordt dat aantal nooit gehaald. Coronapatiënten leggen een groot beslag op het zorgpersoneel daar deze groep een veel grotere zorgvraag nodig heeft dat de meeste andere patiënten. Hierdoor komt de overige zorg in de wacht te staan.

Nu Covid langer duurt dan gedacht is het helemaal niet gek om een aantal speciale Covid-ziekenhuizen te laten bouwen, zodat de reguliere zorg op normale wijze door kan gaan.

 

PVV knaagt aan de democratie

Het is ronduit bedroevend dat de ultrarechtse PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart uitkomt op 17 tot 21 Kamerzetels. Halen ze rond de twintig zetels, zoals de peilingen nu aangeven, dan is de PVV beslist de tweede politieke partij van Nederland.  

Daarmee is de partij, die in 2006 met negen zetels aantrad in de Tweede Kamer, behoorlijk gegroeid. Dat typeert Wilders als een doordouwer, maar tevens als een door de wol geverfd Kamerlid. Maar het is best eng dat hij winst boekt met extreme standpunten als de kopvoddentaks, het geschop tegen de dubbele nationaliteit en vooral het verguizen van moslims. De bovenmatige belangstelling voor deze partij geeft overduidelijk aan dat Nederland in de rechtse hoek zit, temeer daar ook de andere grote partijen, VVD en CDA, rechtse standpunten uitdragen, zij het dat de scherpgepunte lans van de PVV daaraan ontbreekt.

‘Minder Marokkanen’

‘Minder Marokkanen? Nah dan gaan we dat regelen’, zei Wilders in 2014, maar het is geen reden hem te veroordelen voor discriminatie. De islam is het aambeeld waarop de PVV hamert. Het is vreemd dat we de uitspraken van Wilders inmiddels als volkomen normaal  beschouwen. In het begin kwamen er nog wel eens reprimandes, zoals op de belasting op hoofddoekjes, maar nu springt er niemand in de ring om zijn idee van een minister voor immigratie, remigratie en deislamisering aan te pakken. We lijken het domweg normaal te vinden wat de PVV allemaal uitkraamt. Ja, we beschouwen de PVV salonfähig, maar pas op: de PVV is in de verste verte geen ‘normale’ partij. Haar standpunten zijn abnormaal, evenals de opbouw van de partij die slechts één lid kent: Wilders.

Oer-Hollandse gezelligheid

Wat is dat voor gelul in het PVV-verkiezingsprogramma om heim te keren naar de oer-Hollandse gezelligheid, om weer baas te zijn over ons eigen geld – dag euro – en je stemrecht te verliezen bij een dubbele nationaliteit. Gekke Geert gaat ook lijnrecht in tegen de vrijheid van godsdienst door in het verkiezingsprogramma te stellen het onderwijs op islamitische grondslag af te schaffen. Trap er niet in, want daarmee schoffel je de democratie omver. Stop Wilders. Zijn doelen zijn onbereikbaar. Het pensioen terug naar 65 jaar, het gaat niet gebeuren. De BTW en de energierekening omlaag, de veiligheid verhogen in een veilig land als Nederland, ’t klinkt heldhaftig maar vergeet het. Wees wijs, ga niet met deze partij in zee. Dat zeggen ook VVD en CDA, al ben ik er lang niet zeker van dat ze de PVV bij grote winst buiten het hek laten staan.