Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Geen dode prominenten bij Muur Mussert

Het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte in Scheveningen zijn tot Rijksmonument verklaard. Ook de Muur van Mussert, is een Rijksmonument. De vervallen muur, waarop ir. Anton Mussert zijn fascistische redevoeringen hield, staat op de Goudsberg in Lunteren.

Hier luisterde de Nationaal-Socialistische Beweging naar Hagespraken en hield parades, die een flauwe afspiegeling waren van de rijks partijdagen van de NSDAP in Neurenberg. Tussen 1936 en 1940 woonden zo’n 20.000 mensen per keer de bijeenkomsten bij. Volgens de NSB waren het er altijd veel meer. Er waren hier zes bijeenkomsten, altijd op Tweede Pinksterdag. De laatste, de Hagespraak der Bevrijding, was op 22 juni 1940 toen een Duitse bommenwerper laag overvloog waarmee het meteen duidelijk was wie het  voor het zeggen had.

Nationaal Tehuis

De Nederlandse nationaalsocialisten zagen de Goudsberg als hun Nationaal Tehuis. Hier wapperde de prinsenvlag (oranje-blanje-bleu) aan een vlaggenstok van 38 meter hoog. De NSB hamerde er bij de regering Colijn op dat dat onze nationale vlag was. Koningin Wilhelmina haalde er in 1937 een streep door, zij verklaarde dat rood-wit-blauw onze kleuren zijn.

De Muur werd gebouwd in 1938, was 150 meter lang en tien meter hoog. In het geraamte staat nog een verroeste kachel uit de jaren dertig. Het voornemen was om het hele gebied tot een groots herkenningspunt van de NSB te maken, zo wilden ze op de Goudsberg – waar de NSB 16 hectare grond bezat – zijn prominenten de laatste rustplaats geven. Door onder meer het Duits verbod op massabijeenkomsten liep het anders.

De Muur is een schim van wat hij was. Het terrein is alweer jaren deel van een vakantiepark. De bijgebouwen zijn gesloopt. Waar voorheen toeschouwers zaten is alles gras en bomen. De eigenaar van het terrein wilde de Muur in 2017 laten slopen, maar die vlieger ging niet op. Op Monumentendag 2018 werd de Muur van Mussert een Rijksmonument. De solide Muur zal worden opgeknapt en manen tot nadenken over hoe snel de vrijheid kan vergaan.

Vliegveld Deelen na bevrijding dumpplaats Canadezen

16 April 1945 jaagt de 8th Canadian Hussars door Gelderland. Om 9 uur vallen ze de vliegbasis Deelen bij Arnhem aan. Sherman tanks en infanterie nemen het vliegveld binnen twee uur in. Hierbij komt 1 tankchauffeur om het leven en verliezen ze drie tanks, waarvan een door eigen vuur.

Op de Fliegerhorst Deelen namen de bevrijders 175 Duitsers krijgsgevangen, daaronder de Nederland bevrijdingcommandant, Hauptmann Adolf Breves en zijn vriendin. Op de weg naar Hoenderloo deelden ze gul chocola en kauwgum uit aan de bevolking.

Deelen was sinds 1940 de thuisbasis van de staf van de 11e Gruppe van het 1e Nacht Jagd Geschwader (36 vliegtuigen) – de eerste groep was ondergebracht op de Fliegerhorst Venlo. De ruim 100 vliegtuigen van het NJG chocola bevrijdingvielen geallieerde toestellen aan.

Na de oorlog werd het vliegveld een dump van het Canadese 1ste leger. Jeeps, vrachtwagens, motoren, tanks stonden er, een groot deel daarvan werd verkocht aan het Nederlandse leger, een deel verscheept naar Indonesië, de rest ging naar bedrijven die nog jarenlang rondreden in – vaak naar eigen believen herziene – Canadese legervoertuigen.

In 1947 was het opslagterrein leeg. Maar onder het maaiveld ligt tot op de dag vandaag Bord Luftwaffevoor tonnen aan oud ijzer, want wat ze niet verkochten schoven de Canadezen in een enorme kuil. Soms komt er uit die oude tijd nog wel eens iets omhoog, zoals dit Luftwaffe bord.

Covid-19 pandemie is nog maar net begonnen

We vechten in een oorlog met een zak over ons hoofd. Over covid-19, de onzichtbare vijand, weten we hoegenaamd niets, Hij slaat hard toe wanneer hij maar wil. Het killervirus vernietigt ons bestaan. De maatschappelijke impact is gigantisch. In nauwelijks drie maanden tijd is Nederland totaal verandert.

Straks spreken we van een VC, tijd voor corona en NC, tijd na corona. Het onderling contact is niet helemaal verloren, maar we zijn verder van elkaar verwijderd dan ooit.

De engste toespraak over corona kwam van bondskanselier Angela Merkel, ze wees er op dat we pas aan

Dagelijks rijden er rouwwagens met coronadoden naar het kerkhof.

het begin staan van de pandemie staan. Het begin? We hebben nu al ruim 200.000 doden wereldwijd en ruim drie miljoen besmettingen. In Nederland is het virus sinds half februari actief. In de ziekenhuizen liggen nu meer dan 10.000 patienten. Officieel nadert het dodental de vijfduizend, maar tellen we de verpleeg- en verzorgingshuizen, evenals degenen die thuis aan covid-19 sterven mee, dan pekt het dodental al boven de 7.000. De uitvaarten gaan met de regelmaat van de klok.

Steeds horen we: blijf thuis. Overal zijn lege straten, lege stations, lege winkels, lege restaurants. De economie krimpt onheilspellend. Om te redden wat er te redden valt is er een miljarden kostend noodplan ingevoerd. De overheid geeft bedrijven de kans de belasting uit te stellen, ze betaalt loonkosten door, geeft zzp’ers zo nodig bijstand en bedrijven – onder voorwaarden – een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Die steun heeft er, samen met aanpalende voorzieningen, voor gezorgd dat er nu een ongekend begrotingstekort ligt van 92 miljard euro. Daarmee is de slechtste financiële situatie ooit bereikt. Een groot voordeel is dat we voldoende spek op de botten hebben en een lage rente, zodat we deze hobbel waarschijnlijk wel overleven. Gelukkig hebben ook de pensioenfondsen kans om met niet al te grote averij uit de crisis tevoorschijn te komen, mits de beurskoersen op peil blijven.

Leeftijdsbegrenzing

De angel zit in de intelligente lock-down. 91 Procent van de Nederlanders was daar tevreden over maar nu de crisis langer duurt komen er steeds meer tegengeluiden. Bij de daling van het aantal corona-patiënten op de IC’s begin april drongen vooral werkgevers erop aan dat het slot er snel vanaf moet. Rutte weigerde, hij hamert erop dat de verspreiding van het virus nu onder controle is, maar bij versoepeling van de beperkende maatregels bestaat er een hernieuwde kans op ernstige verspreiding.  ‘Houd de regels vol’, aldus de premier. ‘Blijf thuis. We zitten in een anderhalvemetersamenleving.’

Dat mag zo zijn, maar wie treft het? Vooral de 4 miljoen ouderen, met name mensen van boven de 70 jaar en ouder. Er wordt al gesproken over het creëren van leeftijdsbegrenzing. Ben je onder de zestig ga dan gerust naar je werk, café en bioscoop. Ben je boven de zestig houd je dan aan gereglementeerde tijden, zoals speciale tijden in bus of trein. Het zijn ideeën, maar in deze absurde tijd zijn ze niet ondenkbaar. Wie had voorheen gedacht dat samenzijn met drie vrienden, of het afzien van de anderhalve meter afstand een boete oplevert van 390 euro of erger: celstraf? Precies, de maatregelen belemmeren de verspreiding van het virus maar kosten onze vrijheid. Hoe lang houden we het nog vol? Zeker als deze noodverordening straks vastligt in een noodwet weet je dat je niet meer kunt vluchten. 75 Jaar na de bevrijding krijgen we te maken met onvrijheid. Langzaamaan raken we onze burgerrechten kwijt. Tijdelijk, zo wordt gezegd, maar wat als dit virus onuitroeibaar is?

Immuniteit

Indamming van het virus is alleen mogelijk met een vaccin dat beschermt tegen de ziekte. Naar verwachting komt dat er niet snel. Ook medicijnen zijn welkom, maar ook daarmee wil het niet vlotten. Uit nood dragen velen mondkapjes, maar die voegen nauwelijks iets toe aan de virusbestrijding. Alleen de hoogwaardige, maar schaarse, FFP2- maskers bieden voldoende bescherming. Chirurgische doekjes helpen tegen druppels, maar de huis-, tuin- en keukendoekjes waarmee veel mensen zich ‘beschermen’ zijn geen snars waard.

Tot slot: deze crisis kan nog wel vijf jaar duren, alleen bij permanente immuniteit dooft het virus. Het is ellendig te weten dat voor luchtweginfecties permanente immuniteit niet vaak voorkomt. Houd je haaks, blijf gezond!