Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Duitsekampweg Wolfheze, herinnering aan Duits interneringskamp uit WO 1

Even ruim 100 jaar terug.
Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog kwamen er steeds meer Duitse deserteurs naar Nederland. In 1917 werd er daarom een interneringskamp voor Duitse soldaten in Wolfheze gebouwd.

De Duitse krijgsgevangenen gingen in Nederland naar zes kampen, onder meer in Hattem

Duitsekampweg in Wolfheze, rechts lag het interneringskamp.

en Wolfheze. In Wolfheze herinnert de Duitsekampweg aan de plek waar het Duitse interneringskamp stond. Het terrein was vijfendertig hectare groot. In 1917 moesten ‘de zware wortels van een omgekapt bos nog verwijderd worden, zonder machines daar deze niet ter beschikking waren’ (Arnhemsche Courant). Binnen zes weken was dit werk door de soldaten geklaard en werd het kampterrein ingericht als akker- en tuinbouwbedrijf. In 1918 was het volop in bedrijf.

‘Kriegsgefangenenlager Wolfheze’ was een keurig kamp, gebouwd voor ruim tweeduizend krijgsgevangenen. Zoveel kwamen er nooit, hun aantal bleef steken bij ruim 700, vooral soldaten uit de lagere rangen. De hogere echelons werden tot in de verre omgeving ondergebracht in pensions en hotels, ze kwamen er wel voor de ontspanning. Alle materialen, van het hout voor de barakken tot de keukenbenodigdheden, kwamen per trein uit Duitsland. Behalve landbouwproducten leverde het kamp houten meubels. Die waren niet bestemd voor Nederland, maar voor de woningen van militairen in Duitsland.

In het kamp stonden zo’n zestig grijs gekleurde barakken met daaromheen moestuinen en aardappelvelden. ‘Alle woonzalen zijn schoon en ruim’, aldus de Arnhemsche Courant. ‘Er zijn een biljartzaal, een kantine en een ziekenzaal en er hangen eenvoudige, aardige katoenen gordijntjes voor de vensters, op de tafels staan mandjes met heide en aan de muren hangen eenige goede reproducties van de keizer. Voor de officieren is er een casino, een theaterzaal en een bioscoop, die ook op bezoek uit de omtrek rekenen mag.’

In Wolfheze vierden de Duitsers op zaterdag 31 augustus 1918 ‘in jubelstemming’ de verjaardag van Wilhelmina. Om de feestvreugde te verhogen schonk het Keizerlijk Gezantschap in Nederland elke geïnterneerde soldaat één gulden, vier glazen bier en vier sigaren. De zondag na Koninginnedag werd er gesport tegen bewoners van andere Duitse interneringskampen. Daarbij werden geldprijzen verdeeld van honderd gulden de man.

Hauptmann Brill, de kampcommandant van Wolfheze, gaf er een lezing over gymnastiek waarin, geheel naar de tijdgeest, hoog opgegeven werd van de nationalistische ideeën van Turnvater Friedrich Ludwig Jahn. Na afloop klonk er applaus, niet alleen van de soldaten, maar ook van de eregast, de Hollandse gebiedscommandant Van Eelders die alle festiviteiten bijwoonde. Plechtig zongen de soldaten behalve Heil dir im Siegerkranz ook het Wilhelmus, waarna een driewerf hoera weerklonk voor Wilhelmina.

In 1919 gingen alle soldaten terug naar huis, daarna werd het kamp ontmanteld. Wie meer wil weten over het kamp leest het relaas van de amateurhistoricus Ulbe Anema uit Wolfheze in de Gelderlander: https://www.gelderlander.nl/arnhem-e-o/hoe-wolfheze-aan-zijn-duitsekampweg-kwam~a777a9cb/

Rutte 4 komt er aan

Premier Rutte zegt volmondig ja tegen een nieuw premierschap. Zijn uiteindelijke beslissing volgt later. Ben ik blij met Rutte 4? Nee, het zou goed zijn om na 10 jaar Rutte een wisseling van de macht te zien.

Rutte pakt de corona-crisis waarlijk subliem aan. Richting geven aan een nieuwe

Premier Rutte blijft premier, of er moet een ongeluk gebeuren.

samenleving, het is niet niks. Deze crisis past hem als een maatkostuum. Het voeren van ad-hoc beleid is zijn handelsmerk, maar politiek van alledag vergt visie en daar is Rutte geen held in. Voor hem is de toekomst iets voor later. Maar wie nu geen voorzorgsmaatregelen neemt komt later in de problemen. Alhoewel, tijdens de EU-top van vrijdag j.l ging hij hard in  tegen het verstrekken van 500 miljard euro subsidie en een lening van 250 euro aan de zuidelijke EU-landen. Dat mag je best vooruitziend noemen. Het eindresultaat is een subsidie van 390 miljard euro en 360 euro aan leningen. Het pakket voor de gezamenlijke aanpak van de corona-crisis is gekoppeld aan het doorvoeren van economische hervormingen. Dat zal lang niet overal lukken, maar de wil is er en het maakt de EU sterker. Zonder Rutte was dit niet gelukt. Petje af.

Maar vergeet niet: Rutte is een liberaal, politiek rechts in hart en nieren. Hij adoreert de marktwerking en biedt grote bedrijven alle mogelijke steun. Voor de grootste, en zeker de buitenlandse bedrijven, is Nederland uitgegroeid tot een waar belastingparadijs. Het afschaffen van de dividendbelasting ging ternauwernood niet door. Wat wel doorging waren jarenlange bezuinigingen op kunst en cultuur. En vergeet ook niet de bezuinigingen op de zorg en de verhuurdersheffing, die de sociale woningbouw aan banden heeft gelegd. Aan de andere kant wist hij afgelopen weekend een korting van 500 miljoen euro te bewerkstelligen op onze jaarlijkse EU-afdracht en mogen we meer douane-inkomsten in onze zak steken, toch een bedrag van twee miljard euro.

Tijd voor verandering? Zeker na deze EU-top zal dat niet zo gemakkelijk gaan, want de  VVD, nu met 32 zetels in de Tweede Kamer, torent in de verkiezingsprognoses naar ruim 40 Kamerzetels. Rutte boezemt meer vertrouwen in dan het hele linkse blok, dus ziet het er naar uit dat Rutte 4 er komt.

Land uit zee, camping waar je versteld van staat

Een van Neerlands leukste, gekste en meest bijzondere campings is Land uit Zee in Wieringerwerf. Natuurlijk kun je er overnachten in een tent, maar ook in een tram, een hondekoptrein of… een vliegtuig.  En dat is lang niet alles, want er staan meer oude vervoermiddelen die het verblijf daar bijzonder maken.

Zeker voor de kits is Land uit Zee een avontuurlijke omgeving. Ieder kind droomt er toch van om in een vliegtuig of – ja, die hebben ze ook – helikopter te slapen. De Lynx – wentelwiek was in dienst van de Britse RAF en deed mee in de thriller The Lake, dat maakt hem extra avontuurlijk.

In het vliegtuig is de cockpit met al die metertjes en knopjes nog volkomen intact. De keuken is ondergebracht in de houten verkeerstoren.

In de hondekop kun je plaatsnemen op de stoel van de meester. De trein is ruim genoeg voor tien personen. Chillen doe je op het perron. De trein uit de jaren vijftig staat al weer jaren stil, voorheen stond -ie in het verkeerspark in Assen.

Wil je écht héél bijzonder overnachten boek dan de bus waarmee de Ierse rockband U2 in 2009 door Europa koerste. Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen jr. zaten, samen met hun crew, in deze comfortabele bus. Het is een waar collectors item.

Land uit zee is een unieke ervaring in de doorgaans voorgeprogrammeerde kampeerwereld. Ga eens lang, je zult versteld staan.

Ook een tram is hier een slaapplaats.

Evenals deze Oostenrijkse stoomtrein.

Of een boot.