Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Pak corona landelijk aan

Het hek is van de dam, Covid-19 stroomt rijkelijk naar binnen. Ik sta voor 100 procent achter Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, die pleit voor landelijke maatregelen. Ze moeten strenger zijn dan de huidige maatregelen. Met het vervroegd sluiten van de horeca, bijeenkomsten tot 50 man en de anderhalve meter afstand redden we het echt niet.

Om het virus in te dammen is een strak gespannen lockdown nodig, evenals het opschroeven van het testbeleid samen met het bron- en contactonderzoek. Zorg

Ahmed Aboutaleb pleit voor landelijke maatregelen tegen Covid-19.

voor voldoende testmateriaal, nationaliseer onze commerciële laboratoria en produceer zelf mondkapjes. De extra maatregelen zullen onze vrijheid meer schaden dan voor de zomer, nochtans lijkt het de enige manier om het aantal coronabesmettingen drastisch in te perken. Daarna komt het virus terug, het is niet anders. Opnieuw zullen we dan de teugels strak moeten aantrekken. Natuurlijk gaat dit ten koste van onze economie. Wie denkt dat het anders kan, en dat zal de meerderheid zijn, moet tot de komst van een vaccin rekenen op een flinke toename van het aantal besmettingen en doden.

Ouderen zet je schrap, want het nieuwe beleid kan vooral voor jullie veranderingen teweeg brengen. Daarmee is de scheiding tussen jong, de groep die de meeste kans loopt op besmetting maar er doorgaans het minst last van heeft,  en oud, die veelal die veelal de klos is, voor het eerst in de historie een feit. Hopelijk komt het niet zo ver, maar het is 5 voor 12. We moeten ingrijpende maatregelen treffen ter bescherming van onze gezondheid. Mondkapjes verplicht stellen op straat ligt in de lijn der verwachting.

Ook een regionale lockdown is mogelijk, maar hou er rekening mee dat die gemakkelijk te omzeilen is. Bovendien zullen de straffen op het ontwijken van de maatregelen flink omhoog moeten, want de meeste mensen lappen de regels aan hun laars. Zie het uitbundige feest van Willem II-supporters gisteravond in Tilburg. Heel anders dan de demonstratie op de Dam van 1 juni waar meer dan 5000 mensen protesteerden tegen de coronamaatregelen die daar toen net versoepeld waren (inmiddels zijn ze verscherpt, zo zie je hoe onvoorspelbaar de situatie is). De regio Midden- en West-Brabant is omzoomd door zorgelijk coronagebied. Daarom zeg ik: pak corona landelijk aan.

Free the people!

De huidige halfzachte maatregelen tegen het coronavirus werken niet. Een lockdown werkt, zij het tijdelijk, want na het loslaten van de beperkingen zal het aantal besmettingen weer rap gaan stijgen. Zoals het er nu uitziet is covid-19 niet weg te krijgen. Dan maar de knuppel in het hoenderhok gooien? Feel free! Lap de regels aan je laars, wat BN’ers propageren? Wie corona heeft gehad zal het daar niet mee eens zijn, maar de stelling is zo gek nog niet.

De meeste jongeren ondervinden weinig klachten van het virus. Zij zijn de basis van de

Anti-lockdown protest.

maatschappij. Het is een bittere pil dat de coronamaatregelen hun leven in de weg staat. Daarom is het niet gek dat ze zeggen: ‘Ik doe niet meer mee.’ Dit zien we altijd bij grote gebeurtenissen die sterk ingrijpen op het leven van bepaalde groepen. Tijdens de pest organiseerden mensen die hun einde zagen naderen bacchanalen waarin ze God vervloekten. Jongeren zien dat de maatregelen hun maatschappij, hun toekomst, vernietigt. Terecht vragen ze zich af of die niet-medische mondkapjes wel zin hebben, of afstand houden helpt en natuurlijk hoe dodelijk het virus voor hen is. Er sterven heel weinig jongeren aan covid-19, tot nu toe slechts één en die had onderliggend lijden. Het is dus niet vreemd dat ze oproepen tot het overtreden van de maatregelen.

Toch moeten ze er terdege rekening mee houden dat als ze eenmaal besmet zijn ze ook anderen kunnen besmetten, vooral ouderen, en die zijn een stuk minder gewapend tegen het virus. De meeste jongeren zijn zich daar heel goed van bewust. Jongeren blijf daarom uit de buurt van ouderen, die zouden op hun beurt hetzelfde moeten doen. Maar de werkelijkheid is weerbarstig dus hiervan hoef je geen wonderen te verwachten. Ondertussen brandt het virus overal doorheen en  bevechten we het nog steeds met een zak over onze kop. Bek dicht in het stadion, anderhalve meter afstand in de supermarkt. Help het? Ik vrees van niet.

Minder en schoner vliegen heeft toekomst

Kunnen we zonder vliegen? Onmogelijk, doen we het dan verliezen we onze handel met het buitenland. Het luchtverkeer is de slagader met de buitenwereld, het levert tegelijk een belangrijke bijdrage aan de opwarming van onze aarde. Minder en schoner vliegen heeft toekomst. Om dat te realiseren zoeken wetenschappers driftig naar oplossingen. En de politiek? Die praat ‘groen’ maar handelt als vanouds door ons belastinggeld in te zetten voor steun aan de KLM en de opening van Lelystad Airport.

De coronacrisis sloeg een flinke deuk in de begroting van de KLM. In het eerste kwartaal

Stilstaande vliegtuigen op Schiphol.

van 2020 verloor de carrier 1,8 miljard euro. Later bedroeg het verlies 75 procent van de omzet, 246 miljard euro. Ongekend! Het bedrijf zet 500 medewerkers op de ontslaglijst. Van de overheid kreeg ze 3,4 miljard euro aan leningen. Die moet KLM wel terugbetalen. Bovendien ligt er nog 1,6 miljard euro op tafel om terug te betalen aan klanten met niet gebruikte vliegtickets. Je zou denken: dit is het einde, maar nee, want als KLM omvalt, valt alles om, klinkt het zorgelijk. Is dat zo? Denk aan de haven van Rotterdam, maar vergeet ook Air France niet, die de goed presterende KLM heeft overgenomen, al wil niemand daar iets van weten. Maar goed, ook Air France verkeert in een diepe financiële dip en kreeg 7 miljoen van de Franse staat.

Ook de KLM vliegt graag kleine stukjes zoals van Düsseldorf naar Amsterdam, een vlucht die nog geen half uur duurt. Het is opstijgen en bijna meteen weer landen, lekker snel, terwijl er tussen Nederland en Düsseldorf een snelle spoorverbinding ligt die qua tijd niet onderdoet voor het vliegtuig, zeker als je de reis van en naar de luchthaven meerekent. Helemaal waar, maar het behoud van onze blauwe ‘vogels’, en vooral Schiphol, de luchthaven met zijn befaamde hub, legt meer gewicht in de schaal. Hebben we dan geen mega-port, Rotterdam? Over het werk daar hoor je weinig. Toch komt er jaarlijks meer vracht binnen dan op Schiphol, om over die andere luchthavens maar te zwijgen. Daar komen vrijwel alleen charters met zonaanbidders aan en heeft corona de bezoekersaantallen flink doen teruggelopen: op Eindhoven Airport met 65 procent, Rotterdam The Hague Airport 71 procent en op Schiphol met 62 procent.

Minder vliegen zou het beste zijn. Tijdens de coronacrisis kwamen we erachter dat vliegtuigstrepen zonnewarmte reflecteren, dat draagt bij aan de aardopwarming. Ook de CO2-uitstoot van vliegtuigen doet onze aarde geen goed. Toch willen we zo snel mogelijk weer de lucht in. In Australië werd een pretvlucht georganiseerd voor degenen die het niet meer uithielden op de grond. Vliegen is belangrijk, maar voor de lol en tegen dumpprijzen? Daarom is het niet gek dat de EU belasting op kerosine wil gaan invoeren. Dat betekent dat de KLM in de komende jaren zal gaan inkrimpen, zeker nu ze gedwongen wordt het milieubelang in ogenschouw te nemen, de overlast van het vliegverkeer te verminderen en gehouden is aan loonmatiging wat minder personeel betekent. De econoom Walter Manshanden verwacht een krimp van een derde tot de helft. Het betekent ook dat Schiphol zijn hub-functie verliest. Blijft over het milieuvriendelijk vliegen, dat moet straks met synthetische kerosine, want elektrisch vliegen is met de huidige techniek voor grote vliegtuigen godsonmogelijk.