Home

Alles verandert bliksemsnel

De wereld is in nauwelijks 20 jaar totaal veranderd. Internet is de nieuwe Werkelijkheid geworden. Ruim 100 jaar geleden brachten telegraaf, telefoon, stoomboot, en trein, later het vliegtuig ons vooruit. Het ging snel, maar nooit zo snel als nu.

Onze wereld is veranderd in een dorp. Financiën, handel en industrie zijn uitgegroeid tot een georganiseerde productieketen. In dit ‘werelddorp’ met 7 miljard inwoners draait het om globalisering: het openstellen van grenzen voor de gemakkelijke verplaatsing van goederen en diensten.

Die ontwikkeling gaat razendsnel. Alleen een crisis, recessie of oorlog kan er een eind aan maken. Maar zijn de puinhopen aan de kant geschoven dan draait alles gewoon weer door en wellicht nog sneller dan voorheen.

Op deze site wil ik de veranderingen in de wereld volgen. Niet zoals een krant of tijdschrift doet, maar door alleen datgene eruit te pikken wat ik belangrijk vind.

Nederland in WO 1 nu gratis te lezen. Het boek verscheen in 2014.

nederland in wo1

Nederland in wo1


Affiches maken het spoor

Door corona is het vrijwel onmogelijk om langere reizen te maken of je moet de kosten van een PCR-test voor lief willen nemen. Doe ik niet. Een dagje over de grens biedt ook geen soelaas. Gelukkig kan ik me laven aan oude reisposters.

Die posters kwamen aan het eind van de negentiende eeuw. In die tijd brachten luxe slaapwagons van Wagons-Lits de rijken naar de grote steden. Na de Tweede Wereldoorlog was het gedaan met het luxe vervoer. Vakantietreinen namen de boel over. Autoslaaptreinen en de superluxe TEE – speciaal voor het zakenverkeer – sluisden de reizigers naar de Europese steden.

De vroegste affiches waren kunstzinnige prenten in de zwierige lijnenstijl van de art nouveau. Na de Eerste Wereldoorlog won de verbinding tussen boot en trein aan belang. Een gepast affiche was op zijn plaats.

Massatoerisme

Na 1950 kwam het massatoerisme op gang. Het leverde fraaie affiches op. Behalve affiches voor buitenlandse reizen zijn er ook fraaie affiches voor het binnenlands spoorwegverkeer. Vooral in de crisisjaren ontstonden er veel affiches. Dat kwam door de concurrentie van de auto en het vrachtverkeer – de spooromzet daalde met maar liefst 28 procent. Om daar iets aan te doen verschenen er aankondigingen voor voordelige reizen, dagkaarten en het maken van binnenlandse reizen.

Na WOII lag de nadruk op de wederopbouw. De verdere elektrificatie van het net kreeg aandacht. Bij ingebruikneming van de nieuwe huisstijl van NS in 1968 verschoof de aandacht naar doelgroepen, denk aan de tienertoer.

Dat affiches body geven aan het spoor bleek ook In de jaren tachtig. De nadruk lag op de verdere modernisering van het spoor. In 1970 kwam de intercity en in 1981 werd de spoorlijn naar Schiphol geopend. Een affiche met de combinatie trein-vliegtuig mocht niet ontbreken, het was een topper.

RoMeO brengt nostalgie tot leven

Stichting RoMeO maakt je wegwijs over het OV van Rotterdam. Oude trams en bussen van de Rotterdamse Elelectrische Tram (RET) staan in een museum, de voormalige tramremise aan de Kootsekade 19. Maak eens een rit in zo’n oud vervoermiddel. Ik deed het in een oude tram. Dwars door de stad, een rondrit van een uur, in onderstaand filmpje teruggebracht tot ruim een minuut.

In het museum staat onder meer een paardentram, die deed dienst van 1888 tot 1923. En ook een oorlogstram, gebouwd in 1943 door de Rotterdamse fabrikant Allan & CO. Het is een opmerkelijk stuk techniek. De motorwagen reed nog in 1972.

Als kind zat ik in Rotterdam vaak in een bordeauxrode DAF-bus. Het gerommel van de motor keerde terug in mijn oren toen ik de bus terug zag in het RoMeO-museum. Naar ik nu weet was het een standaard bus die gemakkelijk uitwisselbaar was met bussen uit andere steden. In Amsterdam reden dezelfde bussen.

In het museum staat ook de eerste metrotrein. De Rotterdamse metro begon in 1968 met een lijn van het Centraal station naar het Zuidplein. Tegenwoordig zijn er vijf metrolijnen. Ook Den Haag en Hoek van Holland zijn per metro met Rotterdam verbonden.

Het RoMeO-museum brengt nostalgie tot leven.

Kijk voor de openingstijden op: https://www.stichtingromeo.nl/nl/museum/museumdagen/

Europoort, kloppend hart van Rotterdam

Rotterdam, die grote stad, waar het werk nooit stilstaat en de havens 24-uur per dag voor economische voorspoed zorgen, is een bezoek waard. Ga eens kijken op de Europoort, aan de overkant van Hoek van Holland. Het is een reusachtige industrie- en havengebied, waar de hele dag schepen – meer dan 55.000 per jaar – aankomen en vertrekken.

Je zult verbaasd staan over de grote hoeveelheid aan, maar ook de omvang van, al die enorme industriecomplexen op de Europoort, waar vooral petrochemie de scepter zwaait. De zeven petroleumhavens en de enorme olieopslagcapaciteit maken van de Europoort – aangelegd tussen 1958 en 1964 – het grootste industriegebied ter wereld.

Behalve de Europoort, het oude kloppend hart van Rotterdam, beschikt de stad ook nog over een ander enorm haven- en industriecomplex, de uitgestrekte Eerste en Tweede Maasvlakte. Mind you, die enorme complexen liggen op wel veertig kilometer van de stad. Ben je daar, dan besef je in wat voor een ongelooflijk land wij eigenlijk leven. Een land, groot geworden door massale invoer, overslag en export. De gigantische rijkdom, die de havencomplexen dagelijks binnen harken, draagt voor een groot deel bij aan de veraangenaming van ons leven.